הגשת התביעה


תביעה לשיקום מקצועי יש להגיש למחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום מגוריך באמצעות טופס תביעה למתן שיקום מקצועי (בל/270). שימו לב, ניתן למלא את הטופס באופן מקוון באתר.