קצבה מיוחדת


נוסף על קצבת הנכות מעבודה, תיבדק זכאותך לקצבה חודשית מיוחדת לסיוע בטיפול אישי.

תנאי הזכאות לקצבה מיוחדת

אתה עשוי להיות זכאי לקצבה מיוחדת אם אתה עונה על אחד מהתנאים האלה:

  • דרגת  נכותך היא 75% ויותר לצמיתות.
  • ועדה רפואית לנכות כללית קבעה לך דרגת נכות בשיעור 85% ויותר לצמיתות, עקב פגיעה באיברים זוגיים, בתנאי שהוועדה קבעה כי שני שליש לפחות מדרגת הנכות הכללית נובעת מפגיעה בעבודה.
  • נפגעת במספר פגיעות בעבודה בזמנים שונים, ונקבעה לך נכות לצמיתות עבור כל פגיעה, ובשקלול כל הנכויות נקבעה לך דרגת נכות של 65% לפחות.
  • דרגת נכותך היא 65% עד 74% לצמיתות, ועקב הנכות אתה מתקשה בהליכה (מותנה באישור של רופא הביטוח הלאומי).

כדי לקבוע את הצורך בטיפול אישי תיבדק על יד אח מעריך אשר ייתן חוות דעת לגבי זכאותך לקצבה מיוחדת.

סכום הקצבה

סכום הקצבה ייקבע בהתאם לרמת הסיוע הנדרשת לך, כאשר רמת הסיוע המקסימלית עומדת על 9,012 ש"ח (החל ב- 01.01.2024).

הגשת תביעה

תביעה למענק מיוחד או לקצבה מיוחדת יש להגיש במחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום מגוריך, באמצעות טופס תביעה לתשלום קצבה מיוחדת. יש לצרף תוכניות מפורטות לשימוש בקצבה ואת כל האישורים המתאימים. 
ניתן להגיש את תביעה ישירות לסניף גם באמצעות האתר/ שליחת מסמכים.