השתתפות בשכר לימוד


בתקופת השיקום המקצועי אתה זכאי להחזר ההוצאות האלה:

 • שכר הלימוד
 • דמי מחיה
 • הוצאות נסיעה
 • ציוד לימודי
 • חונכות ושיעורי עזר

החזר הוצאות שכר לימוד
גובה ההשתתפות בשכר הלימוד או ההכשרה המקצועית יהיה כנהוג במוסד שבו אושרו הלימודים, אבל לא יותר מגובה שכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

תקופת המימון
תקופת המימון היא בהתאם למשך הלימודים ולדרגת הנכות:

 • דרגת נכות 20% ויותר - מימון כל התקופה המקובלת במוסד שבו לומד הזכאי, המאפשרת לו לקבל תואר מקצועי או אקדמי או להתחיל לעבוד בתחום לימודיו.
 • דרגת נכות 10% עד 19% (לנכים המקבלים תגמול חודשי):
  1.
  עד שנתיים - מימון כל התקופה המקובלת.
  2.
  מעל שנתיים - מימון מחצית מתקופת הלימודים, אך לא פחות משנתיים.

חונכות ושיעורי עזר
נכים בדרגת נכות של 20% ויותר, הסובלים מפגיעה נפשית או מפגיעת ראש, או נכים בדרגת נכות של 100% בכל סוגי הפגיעה שזקוקים לעזרה ולהכוונה מבחינה תפקודית וחברתית, זכאים לשירותי חונכות. נכים בדרגת נכות של 100% נכות שאין אפשרות לשקם אותם, והם זקוקים להעשרה אישית, זכאים לשיעורי עזר.