מימון לימודי הכנה לתעודת בגרות


נכה בדרגת נכות 19% ומעלה זכאי למימון לימודי הכנה לתעודת בגרות, בכפוף לאישור ועדת שיקום. המימון ניתן לשנה אחת בלבד, והוא כולל שכר לימוד ומענק לרכישת ספרים.