מימון מכינה קדם-אקדמית


נכה בדרגת נכות 19% ומעלה זכאי למימון מכינה קדם-אקדמית, אם הגיש בקשה בתוך שלוש שנים מיום שהוכרה נכותו, ואם ועדת השיקום קבעה שהוא מתאים ללימודים אקדמיים וזקוק למכינה לשיפור הישגיו הלימודיים. המימון ניתן לשנה אחת בלבד, והוא כולל שכר לימוד ומענק לרכישת ספרים.