מימון מלווה ואש“ל לנכים קשים הנוסעים לחו“ל


נכה בדרגת נכות 100% מיוחדת אשר סוג פגיעתו כמפורט להלן, זכאי להחזר הוצאותיו (אחת לשלוש שנים) על נסיעה פרטית לחוץ לארץ (התשלום מחושב על בסיס דולרי אך משולם בשקלים).

סוג הפגיעה

שיעור התשלום (בדולרים)

קוודרופלגיה

2,500

עיוורון

2,300

פרפלגיה או קטוע שתי רגליים

1,800

קטוע שתי ידיים או פגוע ראש

1,500

פגוע כוויות (צלקות)

1,800-1,500 (עפ“י החלטת רופא)


לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • שובר מכרטיס הטיסה של הזכאי (בסוגי הפגיעה קוודרופלגיה או עיוורון יש לצרף שני שוברים, אחד על שם הזכאי והשני על שם המלווה).
  • קבלה מקורית ממשרד הנסיעות על רכישת הכרטיסים – על שם הזכאי בלבד.

נכה בדרגת נכות 100% מיוחדת הנשלח מטעם מקום עבודתו לחו"ל, 

זכאי אחת לשנה להשתתפות במימון הוצאות המלווה בנסיעה זו.

לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • מכתב ממקום העבודה המעיד כי הזכאי נשלח מטעמו.
  • שוברי כרטיסי הטיסה של הזכאי ושל המלווה.
  • קבלות מקוריות מחברת הנסיעות על רכישת הכרטיסים – על שם הזכאי בלבד.
  • קבלות על שהייה בבתי מלון, נסיעות משדה התעופה וחזרה בתקופת השהייה ותשלום ביטוח רפואי למלווה.

למימוש ההטבות יש לפנות למחלקת השיקום בסניף.