מענק לתשלום מסים על רכישת רכב


נכה בדרגת נכות 25% עד 49%, שאינו זכאי לרכב רפואי, אשר בחר בתכנית שיקום כלכלי בעסק עצמאי או המשוקם בעבודה שכירה, ואשר זקוק לרכב במסגרת תפקידו ועבודתו, זכאי למענק לתשלום מסים על רכישת הרכב.
גובה התשלום לרכב ראשון הוא עד שלושה "חידושי משק" בלבד (חידוש משק - אחת לחמש שנים, או אחת לשלוש שנים אם מדובר ברכב שהוא מונית או רכב להוראת נהיגה), ובניכוי המסים החלים על הרכב הקודם לפי קביעת פקיד המכס.
ועדה מיוחדת תדון בכל בקשה ובקשה ותחליט אם להיענות לה על פי כדאיות העסק ויכולתו של הנכה לנהלו, ובכפוף למגבלות התקציב המיועד למטרה זו.
שכיר המבקש לרכוש רכב לצורך שיקומו המקצועי יצרף לפנייה אישור של המעביד כי הרכב חיוני לביצוע העבודה.
הסיוע יינתן לפי רכב מסחרי יציג עד 2,500 סמ"ק ורכב נוסעים יציג (פרטי) עד 1,300 סמ"ק. ועדת השיקום תקבע את שיעור המסים ואת סוג הרכב המבוקש על פי סוג העבודה, העיסוק והקריטריונים המקובלים.