פרויקטים שיקומיים לנכים פגועי נפש ופגועי ראש


חונכות ושיעורי עזר
נכים בדרגת נכות 20% ויותר, הסובלים מפגיעה נפשית או מפגיעת ראש, או נכים בדרגת נכות 100% בכל סוגי הפגיעה אשר זקוקים לעזרה ולהכוונה מבחינה תפקודית וחברתית, זכאים לשירותי חונכות.נכים כנ"ל אשר אינם ניתנים לשיקום וזקוקים להעשרה אישית זכאים לשיעורי עזר.
דיור מוגן
דיור מוגן הוא מקום מגורים בקהילה עם השגחה וטיפול, הניתן לנפגעי נפש או פגועי ראש שעל פי המלצת הרופא המטפל אינם מסוגלים למגורים עצמאיים או למגורים במסגרת המשפחה.
הסיוע ניתן בתנאי שהנכה מסוגל לצאת מהדירה המוגנת ולשהות חצי יום במסגרת עיסוק מפרנס או תעסוקה מוגנת. לקבלת סיוע זה יש לפנות למחלקת השיקום בסניף.