שירות מתנדבים


בשנת 1995 הקימה מינהלת המוסד לביטוח לאומי שירות מתנדבים למען נפגעי הטרור ובני משפחותיהם. המתנדבים עובדים בשיתוף עם מחלקת השיקום בסניף, ומסייעים למשפחות בכל תחומי החיים ולכל תקופת הזמן שנדרש.

 המתנדבים עוברים הכשרה מקצועית וילוו אתכם ואת בני משפחותיכם במהלך השיקום בייעוץ והדרכה. המתנדבים יסייעו לכם במגוון רחב של תחומים, וישמשו בעבורכם מתווכים עם הביטוח הלאומי ועם שירותים ומוסדות שונים בקהילה. כמו כן המתנדבים משמשים ידידים למשפחה, ויעסקו בקשר תומך עמכם ועם בני משפחותיהם.

תפקידי המתנדב

1.    תפקידים תומכי-טיפול: ביקורים חברתיים בבית המשפחה שנפגעה, עזרה בשיעורי בית וחונכות לילדים ולנוער.

2.    תפקידים טכניים: הסעות, שירותי תרגום, תיקונים בבית.

3.    תפקידים ארגוניים-ניהוליים: עזרה במגעים עם הרשויות השונות, שירותי משרד שונים (טלפונים, תיוק, דואר, הדפסות).

 

התפקידים השונים מתבצעים בעת חירום ובעת רגיעה בהדגשים שונים. המשימות, חלקן בעלות אופי קצר מועד, כמו סבב טלפונים לפני חגים, "קו חם" בזמני מצוקה, סקר טלפוני לבדיקת צורכי המשפחה. משימות אחרות הן בעלות אופי ארוך-טווח, כמו קשר ממושך לתמיכה במשפחה.

ברוב התפקידים יש צורך ביכולת לקבל סמכות, לעבוד בצוות ולהיות מוכן לקבל ולתת משוב.

עקרונות בסיסיים בהתנדבות

סודיות : המתנדב נחשף לעולמם הפרטי של המשפחות וזוכה באמונם. לכן הוא מחויב לשמירת פרטיות ולסודיות מוחלטת לגבי כל מידע שהוא נחשף אליו במהלך עבודתו.

דיווח: המתנדב מחויב לדווח על פעילותו ההתנדבותית במסגרת השתתפות קבועה בקבוצת ההדרכה.

משך ההתנדבות: המתנדב מחויב לתקופת התנדבות של 12 חודשים לפחות.

זכויות המתנדב

הדרכה, הכוונה והכשרה מתאימה - המתנדב מקבל הדרכה מקצועית אישית ובמסגרת קבוצה במשך כל תקופת פעילותו. כמו כן במהלך השנה מתקיימות השתלמויות ארציות ואזוריות, שבהן המתנדב יכול להשתתף.

ביטוח מתנדבים - המתנדב מבוטח על פי חוק הביטוח הלאומי בזמן שהוא מבצע את עבודת ההתנדבות.

תעודת מתנדב - המתנדב מקבל תעודה המציגה אותו כנציג מטעם אגף השיקום של הביטוח הלאומי. המתנדב רשאי להציג את התעודה מול המשפחות, הרשויות השונות והמוסד לביטוח הלאומי.

כיסוי הוצאות - המתנדב מקבל החזר הוצאות נסיעה לביקורי בית, וכן הוצאות שיחות טלפון.

המעוניינים להתנדב לעזרת הנפגעים ובני משפחותיהם יפנו בטלפון למחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום המגורים:

הסניף

טלפון במחלקת השיקום

אשקלון  

08-6741177

אשדוד   

08-8686666

באר שבע

08-6295325

חדרה

04-6328056

חיפה

04-8544702

טבריה   

04-6738102

יפו

03-6250301

ירושלים

02-6755480

כפר-סבא

09-7479831

כרמיאל  

04-9907815

נהריה

04-9528138

נצרת

04-6027585

נתניה

09-8602879

עפולה   

04-6529219

פתח- תקוה

03-9114896

קריות

04-8467516

ראשל"צ

03-9426604

רחובות  

08-9345939

רמלה    

08-9777405

רמת-גן  

03-6751206

תל אביב

03-6250356 


עלון מתנדבי אגף השיקום