מענק אימוץ


​מענק האימוץ משולם להורים מאמצים, עבור השתתפות בהוצאות הראשונות לרגל קבלת הילד למשפחה.
הורים שאימצו ילד עד גיל 10 זכאים למענק אימוץ שזהה למענק לידה המשולם ליולדת.
תהיו זכאים למענק אם לפחות אחד מההורים הוא תושב/ת ישראל.

סכום המענק

סכום המענק נקבע בהתאם למספר הילדים במשפחה:
  • אם זהו הילד הראשון במשפחה תקבלו מענק בסך 1,826 ש"ח
  • אם זהו הילד השני במשפחה תקבלו מענק בסך 822 ש"ח
  • אם זהו הילד השלישי ואילך תקבלו מענק בסך 548 ש"ח
אם אימצתם יותר מילד אחד מתחת לגיל 10 באותו אימוץ:
  • עבור אימוץ של שני ילדים תקבלו מענק בסך 9,129 ש"ח
  • עבור אימוץ של שלושה ילדים תקבלו מענק בסך 13,694 ש"ח

איך מקבלים את המענק?

כדי לקבל את מענק האימוץ יש להגיש תביעה למענק לידה ואשפוז.
לתביעה יש לצרף אישור מפקיד הרווחה בדבר מתן הודעת האימוץ. באישור צריך לרשום את חודש הלידה ושנת הלידה של הילד.
אם מדובר באימוץ בחו"ל יש להגיש תרגום מאושר בידי נוטריון של מסמכי האימוץ בחו"ל.

סכום המענק החל ב- 01.01.2022