מענק לימודים

​​​הביטוח הלאומי מסייע בהשתתפות בהוצאות הלימודים למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) 
וכן למשפחות עם 4 ילדים ויותר, המקבלות קצבת נכות כללית, הבטחת הכנסה, מזונות, אזרח ותיק או שאירים.
למשפחות אלה משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בתחילת כל שנת לימודים.


בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022) ישולם המענק עבור ילדים שנולדו בתאריכים מ-1.1.2004 עד 31.12.2015
.

סכום המענק - 1,021 ש"ח לכל ילד.

המענק ישולם לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים ב- 10 באוגוסט 2021.

החל ב- 01.01.2021