דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

מענק לימודים

​​​הביטוח הלאומי מסייע בהשתתפות בהוצאות הלימודים למשפחות שבראשן הורה עצמאי (כלומר משפחות חד הוריות) ומשפחות שלהן 4 ילדים ויותר, הזכאים לקצבת ילדים ומקבלות קצבת קיום (נכות כללית, הבטחת הכנסה, מזונות, אזרח ותיק או שאירים). למשפחות אלה משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בתחילת כל שנת לימודים.


החל בשנת הלימודים תשע"ז הורחב גיל הילדים הזכאים למענק, והוא ישולם עבור כל ילד בגילאים 6 -18 (עד שנת הלימודים תשע"ו שולם המענק לילדים בגיל 6- 14). המענק מועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים עד 15 באוגוסט, בסמוך לתחילת שנת הלימודים.

 

 

מי זכאי למענק לימודים?

למידע נוסף

להלן פירוט של ההורים הזכאים למענק לימודים. רוב הזכאים מקבלים את המענק באופן אוטומטי, ואינם צריכים להגיש תביעה לביטוח הלאומי. אולם קיימים זכאים, שצריכים להגיש תביעה לביטוח הלאומי, כדי לקבל את המענק.

כדי לקבל את המענק על הזכאים לעמוד בתנאים המפורטים בהמשך בחודש יולי או בחודש אוגוסט של שנת הלימודים שעבורה מבוקש המענק.

הילדים הזכאים וסכום המענק

מעודכן ל- 01.01.2017

הילדים הזכאים למענק וסכום המענק בשנת הלימודים תשע"ז (2016 -2017):


החל בשנת הלימודים תשע"ז ישולם המענק עבור ילדים בגיל 18-6 שנולדו בתקופה מ-1.1.1999 עד 31.12.2010.
סכום
המענק - 1,003 ש"ח לכל ילד .

הילדים הזכאים למענק וסכומי המענק בשנת הלימודים תשע"ו (2015 -2016):

  • בעד כל ילד שנולד בתקופה מ-13.12.2004 עד 17.12.2009 - 1,557 ש"ח .
  • בעד כל ילד שנולד בתקופה מ-16.12.2001 עד 12.12.2004 - 865 ש"ח .

 

לרשותך, מחשבון לחישוב סכום מענק הלימודים.

טיפ בנושא מענק לימודים

אם יש לכם ילדים בגילאים 18-6 ואתם סבורים שאתם עונים על התנאים לקבלת מענק לימודים, ולא קיבלתם את המענק  עבור שנת הלימודים שחלפה - חשוב שתפנו לסניף המוסד לביטוח לאומי במקום מגוריכם ותבדקו אם אתם זכאים למענק.
 

Please Wait