מענק לימודים

​​​הביטוח הלאומי מסייע בהשתתפות בהוצאות הלימודים למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) 
וכן למשפחות עם 4 ילדים ויותר, המקבלות קצבת נכות כללית, הבטחת הכנסה, מזונות, אזרח ותיק או שאירים.
למשפחות אלה משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בתחילת כל שנת לימודים.

בשנת הלימודים תשפ"א (2020-2021) ישולם המענק עבור ילדים שנולדו בתאריכים מ-1.1.2003 עד 31.12.2014 .

סכום המענק - 1,021 ש"ח לכל ילד.

המענק ישולם לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים עד 12 באוגוסט 2020.

מעודכן ל- 01.01.2020