מענק לימודים

​​​הביטוח הלאומי משלם מענק לימודים בתחילת כל שנת לימודים:

  • לילדי הורה עצמאי (משפחה חד-הורית)
  • לילדי משפחות עם 4 ילדים ויותר עד גיל 18, ומקבלות קצבת נכות כללית, הבטחת הכנסה, מזונות, שאירים או אזרח ותיק.
בשנת הלימודים תשפ"ב (2022-2021) שולם המענק עבור ילדים שנולדו בתאריכים מ-1.1.2004 עד 31.12.2015 .
סכום המענק - 1,021 ש"ח לכל ילד.

המענק שולם לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים ב- 10 באוגוסט 2021.

@

שימו לב, אם הילד לא נולד בתאריכים המזכים במענק, והוא לומד בכיתה א' או י"ב עשויה להיות זכאות למענק.
יש להעביר לנו אישור לימודים כדי שנבדוק את זכאותו למענק לימודים.

החל ב- 01.01.2022