הצהרה בנושא מענק לימודים


בימים אלה שלחנו למבוטחים שעלו במדגם מכתבים והודעות sms, בנוגע למילוי הצהרה, לצורך בדיקת זכאותם למענק לימודים.

שימו לב, 

את ההצהרה צריכים למלא רק מי שקיבלו מהביטוח הלאומי הודעה.

למילוי ההצהרה באתר לחצו כאן