הצהרה בנושא מענק לימודים - מבוטחים שעלו במדגם


בימים אלה שלחנו למבוטחים שעלו במדגם מכתבים והודעות sms, בנוגע למילוי הצהרה, לצורך בדיקת זכאותם למענק לימודים.

שימו לב, את ההצהרה צריכים למלא רק מי שקיבלו מהביטוח הלאומי הודעה במכתב או בהודעות sms .

למילוי ההצהרה באתר לחצו כאן