דלג לתוכן ראשי
  • Español
  • Français
  • الموقع باللغة العربية
  • русский
  • English Site
  • አማርኛ
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

אמהות - תביעה לתשלום הפרשים לדמי לידה, שמירת היריון, דמי אימוץ ודמי אומנה

עובדת שכירה או עובד שכיר שקיבלו דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, דמי אימוץ או דמי אומנה מהביטוח הלאומי, עשויים להיות זכאים לתשלום הפרשים לקצבה שקיבלו במקרים האלה:

  • לאחר תשלום הקצבה מהביטוח הלאומי, שילם להם המעסיק במהלך 11 חודשים מיום הזכאות הראשון לתשלום הקצבה, תשלום נוסף (כגון דמי הבראה, ביגוד, בונוס) המתייחס גם לתקופה שלפיה חושבה הקצבה, וסכום התשלום הנוסף עולה על רבע משכר המינימום.
  • המעסיק שילם להם הפרשי שכר עבור תקופת עבודה שקדמה לתשלום הקצבה מהביטוח הלאומי.
       

הגשת תביעה לתשלום ההפרשים

כדי שתוכלי לקבל את ההפרשים המגיעים לך, עלייך לשלוח טופס תביעה להפרשים אל מחלקת אמהות בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורייך, ולצרף פירוט שכר ממוחשב מהמעסיק או פירוט שכר ידני, הכולל את התשלום הנוסף או ההפרשים ששולמו לך.

תביעה לתשלום הפרשים בגין תשלום הפרשי שכר או בגין תשלום נוסף דינה כדין תביעה לכל דבר ועניין וחלים עליה כל הכללים החלים על הגשת התביעה. אפשר להגיש את התביעה לביטוח הלאומי לא יאוחר מ- 12 חודשים מיום תשלום ההפרשים על ידי המעסיק.

את טופס התביעה אפשר לשלוח בדואר או להניח בתיבת השירות מחוץ לסניף.

פקיד התביעות בסניף יבדוק את התביעה, ויחליט אם אכן מגיעים לך ההפרשים.

 
 
Please Wait