פיצוי חד-פעמי


​פיצוי חד-פעמי משולם לנפגע על-פי אחוזי הנכות או המוגבלות בניידות שנקבעו לו לצמיתות.

 

 

אחוזי נכות רפואית /

אחוזי מוגבלות בניידות

סכום הפיצוי מעודכן ל- 01.01.2020​

עד 74%

61,558 ש"ח

75% עד 94%

123,120 ש"ח

95% ומעלה​​

147,743 ש"ח

 

בהסכם בין שר האוצר לנציגי הנכים נקבע שהפיצוי החד-פעמי ישולם ב-2 תשלומים שווים. התשלום הראשון ישולם עם אישור הקצבה. התשלום השני ישולם שנה לאחר מכן.

הפיצוי יינתן נוסף על המענק או הקצבה החודשית.