תנאי הזכאות


לפיצוי זכאי תושב/ת ישראל שחלה במחלת שיתוק ילדים, ונגרמה לו נכות עקב המחלה, ובתנאי שהוא אחד מאלה:

  • הוא חלה במחלה בישראל
  • הוא חלה במחלה לפני קום המדינה, בגבולות ארץ ישראל שנקבעו בהסכמי שביתת הנשק, שנחתמו במהלך שנת 1949.