קצבה חודשית או מענק


קצבה חודשית

הקצבה משולמת למי שנקבעה לו נכות רפואית או מוגבלות בניידות בשיעור 20% ומעלה.

 

- למי שנקבעו 100% נכות רפואית או מוגבלות בניידות – תשולם קצבה מלאה בסכום של 5,276 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

- למי שנקבעו אחוזי נכות רפואית או מוגבלות בניידות נמוכים מ-100% - תשולם קצבה בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית (אחוזי המוגבלות בניידות).

 

מענק חד-פעמי (במקום קצבה חודשית)

למי שנקבעה נכות רפואית או מוגבלות בניידות נמוכה מ- 20%, ישולם מענק חד פעמי במקום קצבה לפי החישוב הבא: סכום הקצבה החודשית היחסית שהייתה משולמת לו אילו היה מקבל קצבה כפול 70.