הדרכה למוזמנים לוועדות הרפואיות


סרט הדרכה למי שמוזמן להופיע בפני ועדה רפואית לצצורך קביעת אחוזי אי הכושר.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

סרטון הכנה לוועדה רפואית