תקופת התשלום


​​תקופת התשלום לעובד עצמאי:

  • בתקופה מ- 1.7.21 עד 20.12.21 – תהיה זכאי למקסימום 3 ימי בידוד, עבור כל תקופת בידוד.
  • בתקופה מ- 21.12.21 עד 14.2.22 – תהיה זכאי למקסימום 4 ימי בידוד, עבור כל תקופת בידוד.
  • בתקופה מ- 15.2.22 עד 31.7.22 – תהיה זכאי למקסימום 3 ימי בידוד, עבור כל תקופת בידוד.

לדוגמה: היית בשלושה בידודים: בידוד ראשון מ-1.8.21 למשך 10 ימים, בידוד שני מ-5.9.21 למשך 10 ימים ובידוד שלישי
מ- 15.1.22 למשך 7 ימים. תהיה זכאי לתשלום דמי בידוד באופן הבא: עבור הבידוד הראשון - 3 ימים, עבור הבידוד השני - 3 ימים ועבור הבידוד השלישי - 4 ימים- סה"כ עבור 10 ימי בידוד.

חשוב לזכור, כל תקופות הבידוד מחייבות אישור של משרד הבריאות. ללא אישור של משרד הבריאות לא נוכל לשלם לך דמי בידוד.