תנאי הזכאות


מי זכאי לדמי בידוד?

 • עצמאי העונה על הגדרת עצמאי לפי ביטוח לאומי:
  - עובד 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות,
  - או שהכנסתו החודשית הממוצעת היא  5,276 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) ומעלה
  - או שהוא עובד 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות, והכנסתו החודשית הממוצעת היא 1,583 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) ומעלה.
 • עצמאי שאינו עונה על ההגדרה, ורשום כעצמאי בביטוח הלאומי.
 • עצמאי העונה על הגדרת עובד עצמאי ועובד גם כשכיר- יקבל דמי בידוד על עבודתו כעצמאי והמעסיק שלו יקבל דמי בידוד על עבודתו כשכיר.
 • עצמאי שאינו עונה על ההגדרה ועובד גם כשכיר - המעסיק שלו יקבל דמי בידוד על עבודתו כשכיר, והוא לא יהיה זכאי לדמי בידוד על עבודתו כעצמאי. 

סיבות הבידוד המזכות בדמי בידוד:

סיבת הבידוד
מתי יש לדווח למשרד הבריאות
​היית בבידוד בגלל שחלית בקורונה
​הזכאות לדמי בידוד היא רק עבור ימי בידוד שחלו כולם או חלקם בתקופה 
מ- 21.12.21 עד 14.2.22. 
​במקרה של מחלה הדיווח על הבידוד מועבר אלינו באופן אוטומטי, ואין צורך לדווח למשרד הבריאות, אולם יש להגיש לנו בקשה לדמי בידוד.
בידוד עבור עצמך

היית בבידוד עבור עצמך מהסיבות האלה:

 • נחשפת לחולה מאומת - ואינך מחוסן או מחלים.
 • טיפול בילדך שמתחת לגיל 12 החולה בקורונה או טיפול בחסר ישע החולה בקורונה (גם אם אתה מחוסן) - הזכאות לדמי בידוד היא רק עבור ימי בידוד בתקופה מ- 30.12.21 עד 22.5.22.
 • כל מקרה אחר שבו הרופא קבע שאתה נדרש להיכנס לבידוד עבור עצמך


תוך ארבע ימים מהיום שבו נודע לך שעליך להיכנס לבידוד.
חזרת מנסיעת עבודה בחו"ל ונאלצת להיכנס לבידודעל פי האישור שניתן על ידי משרד הבריאות.
תוך ארבע ימים מהיום שבו נודע לך שעליך להיכנס לבידוד.
שמרת על ילדך שחלה עליו חובת בידוד והוא לא חולה בקורונה
(גם אם אתה מחוסן או מחלים)

הזכאות היא אם הילד מתחת לגיל 16 או אם הילד מעל גיל 16 אך הוא נזקק לסיוע אישי בשל מוגבלות. האמור חל גם על משפחת אומנה שיש לה ילד שהיא מטפלת בו.

תוך ארבע ימים מהיום שבו נודע לך שעליך להיכנס לבידוד.

 

במקרים האלה לא תקבל תשלום עבור תקופת הבידוד:

 • המשכת לעבוד בשכר בזמן תקופת הבידוד .
 • נכנסת לבידוד עקב חזרה מנסיעה פרטית לחו"ל.
 • היית בבידוד ובמהלך הבידוד הפכת  לחולה מאומת - תהיה זכאי לדמי בידוד עד היום שלפני הפיכתך לחולה מאומת. 
  אנו מקבלים מידע זה ממשרד הבריאות.

דיווח למשרד הבריאות

אם אתה שוהה בבידוד או שומר על ילדך השוהה בבידוד - עליך לדווח על הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת. יש לשמור את האישור במקרה ותידרש להציגו.

 שים לב,

 • התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות, לכן חשוב שתדווח על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת. אם תדווח על הבידוד באיחור, התשלום יהיה מקסימום עבור 4 ימים שלפני מועד הדיווח. 
 • במקרה של מחלה הדיווח על הבידוד מועבר אלינו באופן אוטומטי, ואין צורך לדווח למשרד הבריאות, אולם יש להגיש לנו תביעה לדמי בידוד.
  ניתן לדווח למשרד הבריאות על כניסה לבידוד בטופס מקוון בקישור הזה או להתקשר בטלפון 5400*.