נפגעי פעולות איבה


עדכונים לנפגעי פעולות האיבה בנושא: טיפולים בחמי מרפא, הבאת בני משפחה שכולים מחו"ל ואישורי חיים.

לחץ לפרטים נוספים