הנחיות למעסיקים


​מעסיקים יקרים, כאן תמצאו מידע על הפעולות שעליכם לבצע בזמן פיטורי עובדים / הוצאה לחל"ת, עדכונים בנוגע לתשלום דמי ביטוח, מידע על פיצוי כספי שמגיע לכם בעקבות ימי בידוד ששולמו לעובדים ועוד.

לחץ לפרטים נוספים​

תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים

כדי להקל על המעסיקים ולסייע להם כלכלית בתקופת משבר הקורונה, ביטוח לאומי יפצה מעסיקים ששילמו שכר ימי מחלה לעובדים שלהם ששהו בבידוד, וישלם להם עבור ימי הבידוד של העובדים, במהלך התקופה מ- 1.10.20 עד 31.3.21. 

למידע מורחב על התשלום למעסיקים לחצו כאן

פיטורי עובדים או הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת)

אם נאלצתם לפטר עובדים או להוציא עובדים לחל"ת ראשון או חל"ת חוזר - אתם צריכים לבצע 2 פעולות:
1. לדווח לנו על העובדים שעבודתם הופסקה.
תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה היא:
30 יום למי שיצא לחל"ת עד 31.7.2020, ו- 14 יום למי שיצא לחל"ת מ-1.8.2020 עד 30.6.2021.
עובד שיצא לחל"ת יהיה זכאי לדמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו. 

2. ליידע את העובדים שיוכלו להיות זכאים לדמי אבטלה.

שידור טופס 100 - עזרו לנו לשלם לעובדים שלכם דמי אבטלה כמה שיותר מהר!

כדי שנוכל לשלם לעובדים דמי אבטלה אתם צריכים לשדר אלינו ממערכת השכר טופס 100 של העובדים (ריכוז תלושי השכר כולל הפרשי שכר ושכר נוסף).

שידור הטופס חוסך זמן רב בטיפול בתביעה!

גם אם מילאת לעובד שלך טופס 1514  - "אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר", אנו מבקשים ממך לשדר אלינו טופס 100 בכל זאת. שידור טופס 100 מייתר את טופס 1514 הידני.

לפרטים נוספים יש לפנות ללשכת השירות/בית התוכנה (למעסיקים העובדים עם חילן, מל"ם, אוטומציה, יוניק, הרגל, חשבים, מירב, וכן למעסיקים גדולים של מיכפל - הוכן שירות מיוחד ב- B2B, ויש להתעדכן מול לשכת השירות).

שימו לב, יש לשדר אלינו טופס 100 ובו דיווח עבור 18 חודשי עבודה אחרונים לפחות.

דחיית מועד דיווח ותשלום עבור העובדים שבחל"ת 

מועד דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל 2020 עד ינואר 2021 נדחה ל-15.3.2021.

נבהיר שהדחייה אינה מהווה פטור חלקי או מלא מדיווח ותשלום. הדחייה ניתנת כדי לאפשר למשרד המשפטים לדון בהצעת תיקון חקיקה בנושא ביוזמת ביטוח לאומי ומשרד האוצר.

שימו לב, אין דחייה של הדיווח השוטף עבור חודשים אלה.

הארכת תקופת חופשה ללא תשלום (חל"ת) 

אם הארכתם לעובד את תקופת החל"ת- אין צורך שאתם אן העובד ידווחו לנו על כך. הארכנו את תקופת החל"ת באופן אוטומטי.

העובדים ימשיכו לקבל דמי אבטלה עד 30.6.21, כל עוד לא יחזרו לעבודה.

חזרת עובדים לעבודה

  • אם ביקשתם מעובד שלכם לחזור לעבודה לאחר חל"ת - העובד חייב לחזור לעבודה, כאשר העבודה היא באותם תנאים כמו לפני החל"ת.
  • עובד שמסרב לחזור לעבודה - לא יהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה בתקופת הסירוב.
  • עדכון על חזרת עובדים: אתם מתבקשים לדווח לנו על תאריך חזרת העובדים לעבודה באמצעות מערכת השכר.