תגמולי מילואים


בעקבות משבר "הקורונה", יצאו לחל"ת מאות אלפי עובדים, שחלקם נקראו לשירות מילואים.

כדי להקל על המשרתים במילואים שיצאו לחל"ת ועל מעסיקיהם - משרתי המילואים יוכלו לקבל את תגמולי המילואים ישירות מהביטוח הלאומי באמצעות הגשת תביעה אישית.

לחץ לפרטים נוספים