איך מגישים תביעה למענק?


כדי לקבל את מענק החזרה לעבודה יש לעשות 2 פעולות פשוטות באתר האינטרנט שלנו:

המענק ישולם באופן רטרואקטיבי לאחר בדיקת הזכאות.


שימו לב, 

  • מי שהתחיל לעבוד מ- 1.11.20 עד 30.4.21-  יוכל להגיש בקשה למענק עד 30.9.21.
  • מי שהתחיל לעבוד מ-1.5.21  עד 31.7.21 - יוכל להגיש בקשה למענק עד 31.12.21.