איך מגישים תביעה למענק?


כדי לקבל את מענק החזרה לעבודה יש לעשות 2 פעולות פשוטות באתר האינטרנט שלנו:

המענק ישולם באופן רטרואקטיבי לאחר בדיקת הזכאות.

שימו לב, את המסמכים עבור המענק ניתן להגיש עד ה-30.9.21.