סכום המענק (מחשבון)


מענק בסיסי ומענק מוגדל לחזרה לעבודה​


מחשבון לחישוב סכום המענק לפי מספר תעודת זהות.

למידע על סכום המענק למי שעדיין לא מלאו 28 שנים – לחצו כאן

למידע על סכום המענק למי שמלאו 28 שנים  לחצו כאן 

סכום המענק נקבע כאחוז מדמי האבטלה, ומחושב לפי אחוז הירידה בשכר שלך.


לדוגמה:

 • השכר שלפיו חושבו דמי האבטלה שלך היה 10,000 ₪ ברוטו בחודש.
 • קיבלת דמי אבטלה בסך 5,970 ₪ ברוטו בחודש.
 • חזרת לעבוד בשכר בסך 7,000 ₪ ברוטו לחודש (כלומר תרוויח 30% פחות מהשכר הקודם).
 • תקבל מענק בשווי 30% מדמי האבטלה ששולמו לך בסך 1,791 ₪ (71.64 ₪ ליום).
 • סכום הכנסתך מעבודה וממענק יהיה 8,791 ₪ ( 7,000 + 1,791 ).

סכום המענק המקסימלי:

סכום המענק המקסימלי נקבע בהתאם לתקופת העסקה בכל חודש, ולפי סכום מקסימלי שניתן להרוויח מעבודה וממענק.

סכום המענק המקסימלי ליום - 200 ₪. 
הסכום המקסימלי ליום מעבודה וממענק- 632 ₪ ליום.  

חודש מספר ימי עבודה סכום המענק המקסימלי הסכום המקסימלי
מעבודה וממענק (ברוטו)
נובמבר 2020265,200 ש"ח16,432 ש"ח
דצמבר 2020275,400 ש"ח17,064 ש"ח
ינואר 2021265,200 ש"ח16,432 ש"ח
פברואר 2021244,800 ש"ח15,168 ש"ח
מרץ 2021275,400 ש"ח17,064 ש"ח
אפריל 2021265,200 ש"ח16,432 ש"ח
מאי 2021​
26​5,200 ש"ח​16,432 ש"ח​
יוני 2021​
26​5,200 ש"ח​16,432 ש"ח​
​יולי 2021
​26
5,200 ש"ח​16,432 ש"ח​​
​​אוגוסט 2021
​27
​5,400 ש"ח
​17,064 ש"ח
ספטמבר 2021 
​26
5,200​ ש"ח
​16,432 ש"ח
​אוקטובר 2021
​26
5,200​ ש"ח​
​​16,432 ש"ח

 

לדוגמה, מי שחוזר לעבוד בחודש אפריל בשכר ברוטו בסך 12,000 ₪, המענק המקסימלי שהוא יוכל לקבל הוא 4,432 ₪ 

(כלומר עד ההכנסה המקסימלית בסך 16,432 ₪).

מענק מוגדל למי שחוזר לעבודה בין התאריכים 1.2.21 עד ה-30.4.21

בנוסף למענק הבסיסי, מי שחוזר לעבודה בין התאריכים 1.2.21 עד ה-30.4.21 יכול לקבל תוספת למענק בסך 1,500  או 3,000 ₪.

תנאי הזכאות

תוספת למענק תשולם למי שעונה על כל שלושת התנאים האלה:
 1. אתה זכאי למענק חזרה לעבודה
 2. לא עבדת במשך תקופה ארוכה
  לא היית מועסק בכלל כשכיר בין התאריכים 24.9.20 עד 31.1.21 (כולל).
 3. שולמו לך דמי אבטלה במשך 130 יום ומעלה
  שולמו לך דמי אבטלה למשך 130 יום ומעלה בין התאריכים 1.3.20 עד 31.1.21.
  בספירת הימים ייכללו רק ימים ששולמו עבורם דמי אבטלה, גם אם מדובר בתקופה לא רצופה.

חשוב לדעת!

 • 5 ימי ההמתנה שלא שולמו, לא נכללים בספירת 130 ימי האבטלה.
 • ניתן לכלול ב-130 הימים גם ימים שבהם קיבלת את הקצבאות האלה: דמי לידה, שמירת היריון, דמי פגיעה מעבודה ותגמול מילואים, זאת בתנאי שצברת לפחות 50 ימי אבטלה.

סכום התוספת

סכום התוספת נקבע בהתאם למספר הימים שעבורם קיבלת מענק חזרה לעבודה:

 • למי שקיבל מענק חזרה לעבודה למשך 25– 99 ימים - תשולם תוספת חד פעמית בסך 1,500 ₪.
 • למי שקיבל מענק חזרה לעבודה למשך 100 ימים ומעלה - תשולם תוספת חד פעמית בסך 3,000 ₪.