תנאי הזכאות


המענק ישולם למי שעונה על כל תנאי הזכאות האלה:

שימו לב, מי שחזר לעבוד בין התאריכים 1.2.21 עד 28.2.21 יוכל לענות על תנאי הזכאות לפי מסלול 1 או לפי מסלול 2. לא ניתן לשלב בין המסלולים.
מי שלא עומד בתנאי הזכאות למענק לפי מסלול 1, זכאותו למענק תיבדק לפי מסלול 2. 

תנאי ראשון - שולמו לך דמי אבטלה במשך 75 יום ומעלה

  • למי שחזר לעבוד בין התאריכים 1.11.20 עד 31.1.21 - שולמו לך דמי אבטלה למשך 75 יום ומעלה בין התאריכים 1.3.20 עד ה-31.10.20 (כולל).
  • למי שחזר לעבוד בין התאריכים 1.2.21 עד 28.2.21 - שולמו לך דמי אבטלה למשך 75 יום ומעלה בין התאריכים 1.3.20 עד ה-31.10.20 כולל (במסלול 1) או בין התאריכים 1.3.20 עד 31.1.21 כולל (במסלול 2).
  • למי שחזר לעבוד בין התאריכים 1.3.21 עד 31.7.21 - שולמו לך דמי אבטלה למשך 75 יום ומעלה בין התאריכים 1.3.20 עד ה-31.1.21 (כולל).

חשוב לדעת:
  • בספירת הימים ייכללו רק ימים ששולמו עבורם דמי אבטלה, גם אם מדובר בתקופה לא רצופה.
  • 5 ימי ההמתנה שלא שולמו, לא נכללים בספירת 75 ימי האבטלה.
  • ניתן לכלול ב-75 הימים גם ימים שבהם קיבלת את הקצבאות האלה: דמי לידה, שמירת היריון, דמי פגיעה מעבודה ותגמול מילואים, זאת בתנאי שצברת לפחות 25 ימי אבטלה.

תנאי שני - חזרת לעבוד

התחלת לעבוד בין התאריכים 1.11.20 עד 31.7.21, ותקופת העסקתך היא למשך 14 ימים לפחות (ימים אלה לא חייבים להיות ימי עבודה בפועל).

ניתן לקבל את המענק מיום החזרה ולמשך 4 חודשים לכל היותר, ולא מעבר ל-31.10.21. 
מי שהתחיל לעבוד בחודש יולי 2021 יוכל לקבל מענק למשך 3 חודשים לכל היותר.

לדוגמה: מי שחזר לעבוד ב-1.3.21 יוכל לקבל מענק עבור תקופת העסקה עד 4 חודשים לכל היותר, ולא מעבר ל- 30.6.21.

תנאי שלישי - לא עבדת במשך תקופה ארוכה

  • למי שחזר לעבוד בין התאריכים 1.11.20 עד 31.1.21 - לא היית מועסק בכלל כשכיר בין התאריכים 18.8.20 עד ה-31.10.20 (כולל).
  • למי שחזר לעבוד בין התאריכים 1.2.21 עד 28.2.21 -  לא היית מועסק בכלל כשכיר בין התאריכים 18.8.20 עד ה-31.10.20 כולל (במסלול 1) או בין התאריכים 18.11.20 עד ה-31.1.21 כולל (במסלול 2). 
  • למי שחזר לעבוד בין התאריכים 1.3.21 עד 31.7.21 - לא היית מועסק בכלל כשכיר בין התאריכים  18.11.20 עד ה-31.1.21 (כולל). 

תנאי רביעי - השכר החדש שלך נמוך מהשכר הקודם

השכר היומי החדש (ברוטו) שתרוויח נמוך יותר מהשכר היומי הקודם שהיה לך (ברוטו), ואינו עולה על השכר היומי שעל פי חושבו דמי האבטלה. לרשותך מחשבון לחישוב השכר היומי.
המענק יחושב לפי השכר החדש. למידע מפורט לחץ כאן

שימו לב, מי שמקבל מענק למובטל העובד בשכר נמוך לא יהיה זכאי ל"מענק חזרה לעבודה".