לוגו הקרנות


יש להקפיד כי לוגו הקרן המסייעת יופיע בכל שילוט, הזמנה או פרסום של תכנים הנוגעים בפרויקט הממומן על ידי קרנות הביטוח הלאומי. לנוחותכם, תמצאו כאן את כל סוגי הלוגו של קרנות הביטוח הלאומי.​

תוכן שלט​קובץ להורדה (pdf)
קרנות כללי ​

pdf.gif

קרן לפיתוח שירותים לנכים​

pdf.gif

קרן מנוף​

pdf.gif

קרן סיעוד​

pdf.gif

קרן מפעלים מיוחדים​

pdf.gif

קרן לילדים ונוער בסיכון​

pdf.gif