משרתים במילואים


מילואימניקים יקרים,

כדי להקל עליכם בתקופת המלחמה, תקבלו את התשלום עבור תקופת המילואים באופן קבוע בתחילת כל חודש, ולא בתום תקופת השירות כפי שהיה עד היוםהתשלום יועבר לרוב המשרתים באופן אוטומטי לחשבון הבנק שלהם, ללא צורך בהגשת תביעה.

שים לב, אם אין לך חשבון בנק מעודכן – מומלץ לעדכן אותו באתר כבר עכשיו.

תשלום עבור חודש ינואר

 • מי שקיבל את התגמול של חודש דצמבר אוטומטית לחשבון הבנק  קיבל את התגמול של חודש ינואר באופן אוטומטי ב-7.2.24. 
 • מי שעדיין לא קיבל את התגמול של חודש דצמבר וינואר  אנחנו עושים את כל המאמצים לשלם לכם את התגמול באופן אוטומטי.
  אם לא תקבלו את התגמול עד לתאריך 10.2.24 עליכם להגיש תביעה אישית באתר. 

תשלום התגמול לפי מעמד

עצמאי 

יקבל את התשלום אוטומטית בתחילת כל חודש.
סכום התגמול יהיה בהתאם למקדמות המדווחות אצלנו.

עצמאי שאינו עונה להגדרה בביטוח הלאומי

יקבל את התשלום אוטומטית בתחילת כל חודש, מבלי שיצטרך להגיש תביעה. 
התגמול יהיה בסכום מינימלי בסך 310.52 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) ליום.

עצמאי שהוא גם שכיר

 • אם הכנסותיך כשכיר בכל אחד משלושת החודשים שקדמו לשירות נמוכות מהמינימום, 9,316 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) – עליך להמתין שמעסיקך יגיש לנו את התביעה ורק לאחר מכן להגיש לנו תביעה אישית להשלמת התגמול לפי הכנסותיך כעצמאי.
 • אם שכרך באחד משלושת החודשים שקדמו לשירות הוא מעל המינימום, 9,316 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) – ישולם לך תגמול אוטומטי כעצמאי לפי השכר שהרווחת (ללא השלמה למינימום) ועד לגובה התגמול המקסימלי, 1,634.33 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) ליום.

מי שלא עובד, סטודנט

יקבל את התשלום אוטומטית בתחילת כל חודש, מבלי שיצטרך להגיש תביעה. 
התגמול יהיה בסכום מינימלי בסך 310.52 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) ליום.

שים לב, אם אין לך חשבון בנק מעודכן – מומלץ לעדכן אותו באתר כבר עכשיו.

שכיר שמקבל שכר חודשי

 • תגמול המילואים ישולם למעסיקך, ואתה תמשיך לקבל שכר רגיל מהמעסיק שלך במשכורת השוטפת.
 • שכיר אצל מספר מעסיקים יקבל את התגמול באופן הבא: 
 • מעסיקך העיקרי צריך להגיש תביעה עבורך, והוא יקבל את הגמול בהתאם להכנסותיך, ולא פחות מתגמול המינימום  310.52 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) ליום.
 • לקבלת הפרש תגמול המילואים משאר המעסיקים  עליך להגיש תביעה אישית.
  שים לב, סכום התגמול שתקבל יהיה השלמה להכנסותיך מכל המעסיקים.

ביצוע התשלום

תגמול המילואים ישולם לכם ב-2 פעימות:

 1. בתחילת כל חודש תקבלו תשלום על ימי השירות שעשיתם בחודש הקודם.
  לדוגמה: עבור שירות בינואר תקבלו תשלום בתחילת פברואר.
 2. את התשלום עבור תוספת הימים המגיעה לכם, תקבלו באופן הבא: 

מי שסיים את השירות עד 31.12.23   יקבל את התוספת במהלך חודש מרץ.
מי שסיים את השירות במהלך החודשים ינואר או פברואר  יקבל את התוספת בחודש אפריל. 

התוספת מחושבת לפי "הימים לתשלום התוספת" (כפי שמופיע בטבלה) ולא משולמת על כל ימי השירות.

לדוגמה:
מי ששירת 20 ימים בחודש ינואר – יקבל תשלום עבור 21 ימים (20 ימים בפועל + תוספת עבור יום אחד).
בתחילת חודש פברואר יקבל תשלום עבור 20 ימים, ובמהלך חודש אפריל יקבל תשלום עבור יום אחד. 

מי שעשה שירות מילואים, השתחרר ויצא שוב לשירות מילואים  יקבל בכל סיום שירות את התוספת לתגמול. 

לדוגמה: 
מי ששירת בנובמבר 20 ימים, השתחרר וחזר שוב לשרת בינואר 20 ימים יקבל תגמול באופן הבא:
עבור חודש נובמבר  יקבל תשלום על 20 יום בתחילת חודש דצמבר + תשלום עבור תוספת יום במהלך חודש מרץ
עבור חודש ינואר  בתחילת חודש פברואר יקבל תשלום עבור 20 ימים + תשלום עבור תוספת יום במהלך חודש אפריל.

​ימי השירות 
ימים לחישוב התגמול (​ימי שירות + תוספת)
​ימים לתשלום התוספת
​7 
​7 
​0
​20 
​21 
​1
​21 
​21 
​0
​22 
​22.4 
0.4
28 
28 
​0
​29 
​29.4 
​0.4
​33 
​35
​2
​42 
42 
​0
44 
​44.8 
​0.8
56 
​56 
​0
60
​61.6 
​1.6
​65 
​65.8 
​0.8
​70 
​70 
​0
​75 
​77 
​2
​80
​81.2 
​1.2
​90
​91 
​1
​100 
​100.8
​0.8


למידע מורחב על אופן החישוב לחצו כאן.

מאחלים לכם שתשמרו על עצמכם ותחזרו לשלום.