תשלום זכויות פנסיה לחטופים שכירים על ידי המעסיקים


בהתאם לחקיקה בכנסת, מעסיק של עובד שכיר שנחטף צריך להמשיך להפריש תשלומי פנסיה ופיצויים לקופות הגמל של העובד, כדי לא לפגוע בזכויות הסוציאליות שלו. 

הביטוח הלאומי ישלם למעסיק החזר על תשלומים אלה, עבור התקופה מ-7.10.23 ועד לחזרת החטוף או חלילה הגדרתו כחלל. 

איך מקבלים את ההחזר?

יש למלא בקשה להחזרבקשה להעברת כספים, ולשלוח אותן בצירוף המסמכים הנדרשים
למייל gemel-hatufim@nioi.gov.il 

מסמכים שיש  לצרף לבקשות:

  1. אישור העברת תשלום לקופת הגמל של העובד, או לחלופין פירוט הפקדות מהקופה.
  2. אישור ניהול חשבון בנק.