מענק עידוד חזרה לעבודה


מענק עידוד חזרה לעבודה ישולם למפונים ולמי שעובדים אצל מעסיק באזור מפונה – בהתאם לעמידה בתנאי הזכאות.

​למענק זכאי אחד מאלה

 • עובד שכיר, תושב ישראל שמקום מגוריו הקבוע (לפי כתובת המגורים ברשות האוכלוסין וההגירה) ביישוב מפונה, והוא חזר לעבוד אצל אותו מעסיק, באותה כתובת שבה עבד לפני ה-7.10.23.
 • עובד שכיר, תושב ישראל שמקום מגוריו הקבוע (לפי כתובת המגורים ברשות האוכלוסין וההגירה) בכל מקום בארץ, והוא עובד  אצל מעסיק באזור מפונה. 

הבהרה לגבי אשקלון

 • תושב אשקלון יהיה זכאי למענק בחודשים נובמבר ודצמבר 2023 בלבד אם הוא עבד באזור מפונה או שהוא עצמו מפונה (פונה לבית מלון במימון המדינה או זכאי למענק אכלוס).
 • מי שעבד אצל מעסיק באשקלון בחודשים נובמבר ודצמבר 2023 בלבד - יהיה זכאי למענק בהתאם לעמידתו בתנאי הזכאות.

תנאי הזכאות

 • העובד חזר או ממשיך לעבוד אצל אותו מעסיק שעבד אצלו, לפחות באחד מהחודשים יולי–ספטמבר 2023. 
  העבודה צריכה להיות בהיקף משרה הנהוג במקום העבודה.
 • העובד הגיע פיזית למקום העבודה לפחות 11 ימים בחודש.
  במניין 11 הימים לא ייכללו ימי עבודה מהבית, וכן ימי מחלה או חופשה שקיבל עבורם תשלום.
 • העבודה אינה אצל מעסיק ציבורי.

תקופת הזכאות 

 • נכון להיום ניתן לקבל מענק עבור חודשים נובמבר, דצמבר 2023 - כולל תושבי אשקלון שעבדו באזור מפונה או שהם עצמם מפונים, וכן מי שעבדו אצל מעסיק באשקלון.
 • הזכאות למענק עבור חודשים ינואר עד מרץ 2024 תיבחן בכל חודש, בהתאם לרשימת היישובים המפונים.
  שימו לב, בתקופה זו אשקלון אינו נחשב כבר כיישוב מפונה, ולכן אינו מזכה במענק כמקום עבודה מפונה וגם כתושב מפונה.

סכום המענק


3,000 ₪ בחודש.

אופן הגשת הבקשה למענק

הגשת בקשה באמצעות המעסיק 

 • המעסיק צריך להגיש בקשה למענק עבור העובד בכל חודש באופן מקוון באתר.
 • שים לב, לפני הגשת הבקשה עליך לשדר לנו את נתוני השכר החודשי של העובד (טופס 100 חודשי). בלי שידור הטופס לא נוכל לטפל בבקשה.
 • עבור כל חודש יש להגיש בקשה בתחילת החודש הבא, ולא יאוחר מ- 1.1.25. 
  לדוגמה: עבור חודש נובמבר ניתן להגיש בקשה מתחילת חודש דצמבר. 
העובד יקבל הודעת sms מהביטוח הלאומי על הגשת הבקשה ע"י המעסיק.

אם המעסיק לא הגיש בקשה  

העובד יוכל להגיש בקשה באופן עצמאי באתר, לאחר שיעברו 60 ימים מהחודש המזכה במענק, ולא יאוחר מ-1.7.25.
נכון להיום אנו מפתחים טופס ייעודי לעובד, כשהוא יהיה מוכן נעדכן אתכם באתר.

עד מתי אפשר להגיש בקשה למענק עידוד?

 • המעסיק יכול להגיש בקשות למענק עידוד עבור העובד לאחר כל חודש זכאות, ולא יאוחר מ-1.1.25.
 • עובד שמעסיקו לא הגיש בקשה עבורו – יוכל להגיש בקשה לאחר שיעברו 60 ימים מהחודש המזכה במענק, ולא יאוחר
  מ-1.7.25.

מתי ישולם המענק?

 • בקשה שתאושר מ-1 עד 18 בחודש – תשולם ב-21 באותו החודש.
 • בקשה שתאושר מ-19 עד 28 בחודש – תשולם ב-2 לחודש הבא.
 • בקשה שתאושר מ-29 עד 31 בחודש – תשולם ב-21 לחודש הבא.

חשוב שתדעו! תוכלו לקבל מידע על אישור הבקשה ומועד התשלום באתר האישי או בצ'אט עם נציג אנושי באתר.

תשלום המענק

העובד יקבל את המענק לחשבון הבנק שלו שמעודכן בביטוח הלאומי.

ניתן לעדכן פרטי חשבון בנק בקישור זה.

האם אפשר לקבל "מענק עידוד חזרה לעבודה" וגם "מענק תמרוץ עבודה בחקלאות ובניין"?

 • לא ניתן לקבל מענק עידוד ומענק תמרוץ עבור אותו חודש.
 • מי שזכאי למענק עידוד ומענק תמרוץ באותו חודש – יקבל את המענק הגבוה מביניהם.   
 • מי שזכאי למענק עידוד אצל יותר ממעסיק אחד באותו חודש – יקבל רק מענק אחד.