סוגיות משפטיות


​חוב בדמי ביטוח אינו נמחק לחייב.

אם הביטוח הלאומי אינו מצליח לגבות את החוב בכל דרכי האכיפה וההוצאה לפועל עפ"י הפקודה, הוא רשאי לפנות לערכאות משפטיות ולבקש להכריז על המבוטח/ המעסיק החייב בדמי הביטוח באחת מהאפשריות המשפטיות הבאות:

  1. פשיטת רגל
  2. כינוס נכסים
  3. פירוק