חובת תשלום דמי ביטוח בריאות


על-פי החוק, כל תושב/ת ישראל חייב לשלם דמי ביטוח בריאות מכל הכנסותיו בשיעור הקבוע בחוק.
מי שאינו עובד ואין לו הכנסות ישלם דמי ביטוח בריאות מינימליים בסכום של  104 ש"ח (החל ב- 01.01.2019) .