מי צריך לשלם דמי ביטוח בריאות?


על-פי החוק, כל תושב/ת ישראל חייב לשלם דמי ביטוח בריאות מכל הכנסותיו בשיעור הקבוע בחוק.

מי שאינו עובד ואין לו הכנסות ישלם דמי ביטוח בריאות מינימליים בסך 112 ש"ח .

מי פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות?

במקרים הבאים יש פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות:
 • עקרת בית - אישה הנשואה למבוטח, שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה. למידע נוסף על מי נחשבת לעקרת בית לחצי כאן.
 • ילד - תושבי ישראל מתחת לגיל 18 מבוטחים באופן אוטומטי ופטורים מתשלום דמי ביטוח בריאות.
 • לפני הגיוס לצה"ל מי שמלאו לו 18 שנים ויתגייס לצה"ל לפני גיל 21 זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות עד לתחילת השירות בצה"ל אם אין לו הכנסה, או אם הכנסתו נמוכה מ-594 ש"ח .
 • לפני ההתנדבות בשירות לאומי/אזרחי - מי שמלאו לו 18 שנים וישרת בשירות לאומי או אזרחי לפני גיל 21, זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתקופה מגיל 18 עד לתחילת השירות אם אין לו הכנסה, או אם הכנסתו נמוכה מ-594 ש"ח .
 • חייל בשירות סדיר - חיילים מקבלים את שירותי הבריאות מצה"ל, ואינם מבוטח במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. לכן חייל בשירות סדיר פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות אם הוא עובד גם כשכיר בזמן השירות. במקרה כזה יש לשלם דמי ביטוח לאומי בלבד בשיעורים הרגילים. 
 • חייל משוחרר, מסיים שירות לאומי או שירות אזרחי - זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות למשך חודשיים מתום השירות, על פי התנאים שנקבעו בחוק.
 • אסיר או עציר - מי ששוהה בבית מעצר או בבית הסוהר, ואין לו הכנסה או שהכנסתו נמוכה מ-594 ש"ח , זכאי לפטור מדמי ביטוח בריאות לתקופה של 12 חודשים.
 • עולה חדש - מי שעלה לישראל, ואין לו הכנסה או שהכנסתו נמוכה מ-594 ש"ח , זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתקופה של 6 חודשים מיום עלייתו לארץ. ניתן לקבל פטור ל-6 חודשים נוספים (בסך הכול 12 חודשים) אם בנוסף משולמים לו דמי קיום ממשרד הקליטה. לקבלת הפטור הנוסף יש להגיש לביטוח לאומי אישור על קבלת דמי קיום. הפטור הנוסף יינתן רק עבור החודשים שבהם משולמים דמי הקיום.
 • תורם איברים - אדם שבעודו בחיים תרם איבר בישראל לשם השתלתו בגופו של אדם אחר, זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתקופה של 36 חודשים, אם הוא עונה על שני התנאים האלה: הנתרם תושב ישראל והתרומה בוצעה בשנת 2010 ואילך. תקופת הפטור מתחילה ב-1 בינואר של השנה שלאחר השנה שבה בוצעה התרומה. 
  לדוגמה: אם התרומה בוצעה באפריל 2018 הזכאות לפטור תהיה מינואר 2019 עד דצמבר 2021.
  איך ניתן הפטור לתורם איברים?
  ביטוח לאומי מקבל ממשרד הבריאות את רשימת התורמים הזכאים לפטור. 
  קבלת פטור עבור שנת 2021 ואילך- החל משנת 2021 ביטוח לאומי יישלח לתורמים שכירים אישור שנתי על זכאותם לפטור בתחילת כל שנה (אין צורך לפנות אלינו ואין צורך לשלוח טופס 100). התורם צריך להביא את האישור למעסיקו, כדי שהמעסיק יעדכן לו את הפטור.
  תורם שמסיבה כלשהי לא הביא את האישור למעסיק, וכן תורם שזכאי לפטור מניכוי דמי ביטוח בריאות מהכנסתו מפנסיה- יוכלו לקבל את הפטור באמצעות תיאום דמי ביטוח בריאות שיבצעו בתום כל שנה באתר הביטוח הלאומי, ללא צורך בפנייה אלינו. 
  לקבלת החזר דמי ביטוח בריאות עבור שנת 2020 לעובד שכיר ופנסיונר - יש לשלוח טופס 100 של שנת 2020 מודפס וחתום  למייל trumutbb@nioi.gov.il או לפקס 02-6515471. 
  בכל שאלה תוכלו לפנות אלינו במייל  trumutbb@nioi.gov.il
הסכומים בעמוד מעודכנים החל ב- 01.01.2023