שיעורי דמי ביטוח בריאות למקבלי קצבה מביטוח לאומי ומגופים אחרים


 קצבאות שפטורות מתשלום דמי ביטוח בריאות

קצבאות שחייבות בדמי ביטוח בריאות מינימליים

אם אתה מקבל אחת מהקצבאות האלה ואין לך הכנסה אחרת – ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות מינימליים 112 ש"ח (החל ב- 01.01.2023)

אם יש לך הכנסה אחרת כשכיר או כעצמאי, או הכנסה שלא מעבודה (פנסיה, שכר-דירה וכד'), ואתה משלם דמי ביטוח על הכנסה זו - לא ינוכו דמי ביטוח בריאות מקצבתך.

קצבאות מחליפות שכר

מקצבאות אלה מנוכים דמי ביטוח בריאות בשיעורים שמשלם עובד שכיר:

מקבלי קצבת אזרח ותיק

מקצבת אזרח ותיק מנוכים דמי ביטוח בריאות בשיעורים האלה:

  • מקבל קצבת אזרח ותיק בתוספת השלמת הכנסה - ישלם סכום מינימלי של 112 ש"ח (החל ב- 01.01.2023)
  • מקבל קצבת אזרח ותיק ליחיד ללא השלמת הכנסה - ישלם 216 ש"ח (החל ב- 01.01.2023).
  • גבר שמקבל קצבת אזרח ותיק עם תוספת בעבור אשתו, או שני בני זוג שמקבלים קצבאות זקנה מכוח עצמם - ינוכו מקצבתו של הגבר דמי ביטוח בריאות בשיעור של  311 ש"ח (החל ב- 01.01.2023).
  • אישה נשואה שמקבלת קצבת אזרח ותיק ובעלה מבוטח בביטוח הלאומי - פטורה מתשלום דמי ביטוח בריאות מהקצבה.

שים לב, אם אתה מקבל קצבת אזרח ותיק, ויש לך הכנסה אחרת - אתה פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות מההכנסה האחרת.

מקבלי תגמול ממשרד הביטחון או משרד האוצר

נכי צה"ל, אלמנות והורים שכולים המקבלים תגמולים ממשרד הביטחון וכן נכי מלחמות הנאצים ונרדפי הנאצים המקבלים תגמולים ממשרד האוצר - ישלמו עד גיל הפרישה דמי ביטוח בריאות מינימליים בסך 112 ש"ח (החל ב- 01.01.2023), שינוכו מהתגמול, בתנאי שאין לכם הכנסות אחרות.

לאחר גיל הפרישה- מי שמשולמת לו קצבת אזרח ותיק או שיש לו זכאות לקצבת אזרח ותיק אך בפועל משולמת לו קצבה אחרת- ישלם דמי ביטוח בריאות מהקצבה בלבד, לפי שיעורים מיוחדים של אזרח ותיק.
התגמול ממשרד הביטחון / משרד האוצר - פטור מתשלום.