דיווח ותשלום עבור עובדים


מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי בעבור עובדים ומקבלי פנסיה תושבי ישראל חל ב-15 בכל חודש בעבור החודש שקדם לו.

לוח מועדי דיווח ותשלום.

המעסיק ידווח על עובדיו השכירים או על מקבלי הפנסיה וישלם את דמי הביטוח עבורם באחת מהדרכים הבאות:

 • באתר התשלומים  לדווח על העובדים או מקבלי הפנסיה ולשלם עבורם בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית. קיימות באתר שלוש אפשרויות לדיווח/ לתשלום:
  • דיווח ותשלום
   את הדיווח אפשר לבצע באמצעות יבוא קובץ שוברי תשלום ממרבית תוכנות השכר לאתר התשלומים של הביטוח הלאומי, או להקליד את נתוני הדיווח.
  • דיווח בלבד ואת התשלום אפשר לבצע דרך הבנק
   את הדיווח יש לבצע באמצעות יבוא קובץ שוברי תשלום ממרבית תוכנות השכר לאתר התשלומים של הביטוח הלאומי. או להקליד את נתוני הדיווח, ואת השדה "תשלום בפועל" יש להשאיר ריק.
   את התשלום בבנק יש לבצע על גבי טופס 102 ריק (עבור פנסיונרים, תלמידים בהכשרה מקצועית, ועובדים בחופשה ללא תשלום יש למלא בטפסים המתאימים), ורק בשדה "קוד דיווח" יש למלא קוד 12, ובשדה "תשלום בפועל" יש למלא את סכום התשלום.
   או להדפיס שובר לתשלום מתוכנת השכר או מאתר התשלומים ולשלמו בבנק הדואר.
  • תשלום בלבד
   אפשרות זו נועדה למעסיקים שכבר הגישו את הדיווח באמצעות אתר התשלומים או המייצג, ועדיין לא ביצעו את התשלום.
   יש לבצע את התשלום באופן הבא: בטופס 102 (עבור פנסיונרים, תלמידים בהכשרה מקצועית, ועובדים בחופשה ללא תשלום יש למלא בטפסים המתאימים).יש לציין בשדה "קוד דיווח" קוד 12 (תשלום בלבד), ובשדה "תשלום בפועל" יש למלא את הסכום לתשלום.
 • באמצעות תוכנת השכר
  בתוכנת השכר אפשר לדווח ולשלם באמצעות כרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון. הדיווח והתשלום מועברים ממערכת השכר ישירות אל מערכת המוסד לביטוח הלאומי ונקלטים באופן מידי בתיק המעסיק.
  במהלך ההעברה המקוונת נעשה אימות נתוני העובדים, השכר והניכויים.
 • באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות"
  הדיווח ותשלום באמצעות מערכת ממוכנת של "ייצוג לקוחות"(מערכת "מייצגים") נעשה על ידי מייצג של המעסיק שהוא רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס.
 • בבנק
  אפשר לדווח ו/או לשלם בבנק בטופס 102 (עבור פנסיונרים, תלמידים בהכשרה מקצועית, ועובדים בחופשה ללא תשלום יש למלא בטפסים המתאימים) הנשלח אל המעסיקים פעם בשנה.
 • בסניף הביטוח הלאומי
  דיווח בלבד בטופס 102 (עבור פנסיונרים, תלמידים בהכשרה מקצועית, ועובדים בחופשה ללא תשלום יש למלא בטפסים המתאימים) אפשר למסור לפקיד מחלקת הגבייה ממעסיקים בסניף הביטוח הלאומי שבו מתנהל חשבון העסק, או להניח בתיבת השירות בסניף.
  את התשלום אפשר לבצע באתר התשלומים או בבנק באמצעות טופס 102 (עבור פנסיונרים, תלמידים בהכשרה מקצועית, ועובדים בחופשה ללא תשלום יש למלא בטפסים המתאימים), יש לסמן בטופס קוד 12 (תשלום בלבד).