פתיחת תיק ניכויים


מעסיק חדש המעסיק עובד/ים חייב לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה. 
ביטוח לאומי מקבל את המידע על פתיחת התיק ומספרו ממס הכנסה, ופותח תיק למעסיק החדש אוטומטית גם בביטוח הלאומי.

 

לאחר פתיחת התיק מקבל המעסיק באמצעות הדואר: 

  • הודעה על פתיחת תיק, מספר העובדים שעליהם דיווח ושיעור דמי הביטוח שעליו לשלם עבורם.
  • שאלון להשלמת פרטים, שאותו צריך המעסיק למלא ולשלוח חזרה לסניף המטפל בדואר או בפקס.
    ניתן לשלוח את השאלון גם באמצעות שירות שליחת מסמכים באתר.
  • דף תשלומים שבאמצעותו ניתן לשלם את דמי הביטוח כל חודש. ניתן לשלם את דמי הביטוח גם בדרכים נוספות.
    למידע נוסף לחצו כאן.