דיווח נוסף עבור תלמידים בהכשרה מקצועית, עובדים בחופשה ללא תשלום, מרצים ואומנים


על פי החוק, נוסף על הדיווח של דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות שהמעסיק מגיש מדי חודש, ב- 15 בחודש, חלה על המעסיק חובה להגיש למוסד לביטוח לאומי פעם ברבעון דיווח ממוכן בלבד של פרטיהם האישיים של העובדים האלה:
  • תלמידים בהכשרה מקצועית
  • עובדים בחופשה ללא תשלום
  • מרצים/ אומנים המדווחים כשכירים על-פי צו סיווג מבוטחים.

עבורם דיווח ושילם דמי ביטוח ברבעון האחרון.

מועדי הדיווח הרבעוני

עבור החודשים ינואר-מרס יש לדווח ב- 15 באפריל.
עבור החודשים אפריל-יוני יש לדווח ב- 15 ביולי.
עבור החודשים יולי-ספטמבר יש לדווח ב- 15 באוקטובר.
עבור החודשים אוקטובר-דצמבר יש לדווח ב-15 בינואר.

הדרכים לדיווח רבעוני

 מילוי טופס מקוון (אלקטרוני) באתר התשלומים

       אין צורך להירשם מראש כדי לדווח באמצעות אתר התשלומים.
       באתר התשלומים יש באחת מהאפשרויות, בהתאם לסוג הדיווח: 
    • דיווח כולל נתוני שכר עבור מרצים,מורי דרך, אמנים.
    • דיווח עבור פנסיונרים בפנסיה מוקדמת, עובדים בהכשרה או שיקום מקצועי, עובדים בחופשה ללא תשלום.

       לצורכי אימות נתוני המדווח, בעת הדיווח עליך לציין את הקוד (מזהה פנקס) המופיע על גבי פנקס התשלומים שנשלח אליך.

       בכל טופס ניתן לפרט עד 20 מבוטחים. לדיווח עבור מבוטחים נוספים יש ליצור טופס חדש.

שידור קובץ באמצעות מערכת קשרים עסקיים

       יש להירשם מראש לצורך כניסה למערכת.
       הסברים על אופן ההרשמה לאתר אפשר לקבל באתר קשרים עסקיים, בלחיצה על כפתור "הרשמה למערכת".
       כמו כן, ניתן לקבל את מבנה הקובץ עבור סוגי העובדים הבאים:
       פנסיונרים בפרישה מוקדמת, תלמידים בהכשרה מקצועית, עובדים בחופשה ללא תשלום, מרצים, אומנים.

שידור קובץ באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות"

      מייצגים המקושרים למערכת "ייצוג לקוחות" של המוסד לביטוח לאומי, יוכלו לשדר קובץ באמצעות אתר "ייצוג לקוחות".