2008

בשאלות והערות בענייני הסקירה או הזמנת מהדורה מודפסת אפשר לפנות ל- skira@nioi.gov.il

לצפייה בפרסום במלואו (5.7MB)


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
הקדמה ותוכן ענייניםהורדה הקדמה ותוכן עניינים
נספח לוחות עוני ואי שוויוןהורדה נספח לוחות עוני ואי שוויון
נספח לוחות ענפי הביטוחהורדה נספח לוחות ענפי הביטוח
נספח מדידת העוני ומקורות הנתוניםהורדה נספח מדידת העוני ומקורות הנתונים
נספח פרסומיםהורדה נספח פרסומים
פרק 1 - המדיניות החברתית ומגמות ההתפתחות של הביטוח הלאומיהורדה פרק 1 - המדיניות החברתית ומגמות ההתפתחות של הביטוח הלאומי
פרק 2 - ממדי העוני והפערים החברתייםהורדה פרק 2 - ממדי העוני והפערים החברתיים
פרק 3 - פעילות ומגמות בתחום הגבייההורדה פרק 3 - פעילות ומגמות בתחום הגבייה
פרק 4 - פעילות ומגמות בתחומי הגמלאותהורדה פרק 4 - פעילות ומגמות בתחומי הגמלאות
רשימת מחברי הפרקיםהורדה רשימת מחברי הפרקים
תרשימים נבחריםהורדה תרשימים נבחרים