גיליון 78 - חשוון תשס"ט, נובמבר 2008


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
הורים פלסטינים תושבי הגדה המערבית ועמדותיהם כלפי ענישה גופנית של ילדיםחאלד הריישהורדה הורים פלסטינים תושבי הגדה המערבית ועמדותיהם כלפי ענישה גופנית של ילדים
השלטון המקומי והמגזר השלישי בישראל: יחסי עיריית ירושלים ועמותות רווחהגדליה אורבךהורדה השלטון המקומי והמגזר השלישי בישראל: יחסי עיריית ירושלים ועמותות רווחה
חקיקה סוציאליתרות הורן, עו"דהורדה חקיקה סוציאלית
מנהיגות נוער לשינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלויות: שינוי עמדות ודימוי עצמירונן כהן, דנה רוט ואהרון יורקהורדה מנהיגות נוער לשינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלויות: שינוי עמדות ודימוי עצמי
סקירת ספרים חדשיםג'וני גל, ליהיא להט, דב פלג, מרים שיףהורדה סקירת ספרים חדשים
עמדות של עובדים סוציאליים כלפי חוק ומשפטמירית קרפל-הנס, ישראל דורון וקרן אור-חןהורדה עמדות של עובדים סוציאליים כלפי חוק ומשפט
פעילות סינגור פוליטי של ארגונים ללא כוונת רווח המספקים שירותים חברתייםהלל שמיד, מיכל אלמוג-בר ורונית ניראלהורדה פעילות סינגור פוליטי של ארגונים ללא כוונת רווח המספקים שירותים חברתיים
קצבאות ילדים בפרספקטיבה מחקריתג'וני גלהורדה קצבאות ילדים בפרספקטיבה מחקרית
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זוהורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זו
שלמי תודה לשופטים בשנת 2007הורדה שלמי תודה לשופטים בשנת 2007