דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

גיליון 90 - טבת תשע"ג, דצמבר 2012: שירותי הרווחה במאה ה-21 - מגמות ואתגרים

שירותי הרווחה במאה ה-21: מגמות ואתגרים
עורך-אורח: אבישי בניש
מוקדש לזכרו של פרופ' יוסי קטן ז"ל

 

 

 


 

שירותי הרווחה במאה ה-21: מגמות ואתגרים אבישי בנישהורדה שירותי הרווחה במאה ה-21: מגמות ואתגרים (pdf)
יישום מדיניות רווחה תחת הניהול הציבורי החדש: נקודת המבט של ארגוני השטח ועובדיהם אוולין ז' ברודקיןהורדה יישום מדיניות רווחה תחת הניהול הציבורי החדש: נקודת המבט של ארגוני השטח ועובדיהם (pdf)
הפרטת המדינה או עיצובה מחדש? המקרה של תוכנית ויסקונסין בישראל אסא מרוןהורדה הפרטת המדינה או עיצובה מחדש? המקרה של תוכנית ויסקונסין בישראל (pdf)
אתגרי הרגולציה בתחום שירותי הרווחה האישיים בישראל ליהיא להט, גל טליתהורדה אתגרי הרגולציה בתחום שירותי הרווחה האישיים בישראל (pdf)
הפוליטיקה של הפרטה חלקית של שירותים חברתיים בישראל: המקרה של מעונות לאנשים עם פיגור שכלי רונן מנדלקרןהורדה הפוליטיקה של הפרטה חלקית של שירותים חברתיים בישראל: המקרה של מעונות לאנשים עם פיגור שכלי (pdf)
לקראת העשור השני ליישומו של חוק שיקום נכי נפש בקהילה: אתגר והזדמנות לשינוי במערכת שירותי בריאות הנפש בישראל אורי אבירםהורדה לקראת העשור השני ליישומו של חוק שיקום נכי נפש בקהילה: אתגר והזדמנות לשינוי במערכת שירותי בריאות הנפש בישראל (pdf)
הבדלים בין עובדים סוציאליים בארגונים שונים (ממשלתיים, מלכ"רים ועסקיים) בתנאי עבודה, קונפליקט רווח-רווחה, השקעה בעובד ושביעות רצון – מחקר גישוש עידית וייס-גל, דפנה בירגר הורדה הבדלים בין עובדים סוציאליים בארגונים שונים (ממשלתיים, מלכרים ועסקיים) בתנאי עבודה, קונפליקט רווח-רווחה, השקעה בעובד ושביעות רצון – מחקר גישוש (pdf)
מה שומר על השומרות? עובדים סוציאליים בעידן של הפרטה אמיר פז-פוקס, ענבל שלוסברגהורדה מה שומר על השומרות? עובדים סוציאליים בעידן של הפרטה (pdf)
רפורמות במינהל שירותי הרווחה: לקחים מתוכניות מרווחה לעבודה בפרספקטיבה משווה אבישי בנישהורדה רפורמות במינהל שירותי הרווחה: לקחים מתוכניות מרווחה לעבודה בפרספקטיבה משווה (pdf)
סקירת ספרים חדשים גיא בן-פורת, דוד חיניץ, רוני סטריאר, סלביה פוגל ביזאוי, זאב רוזנהקהורדה סקירת ספרים חדשים (pdf)
עיון ראשון ליהיא להטהורדה עיון ראשון (pdf)
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים הורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים (pdf)
שלמי תודה לשופטים בשנת 2012 הורדה שלמי תודה לשופטים בשנת 2012 (pdf)
 

Please Wait