דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

גיליון 90 - טבת תשע"ג, דצמבר 2012: שירותי הרווחה במאה ה-21 - מגמות ואתגרים

שירותי הרווחה במאה ה-21: מגמות ואתגרים
עורך-אורח: אבישי בניש
מוקדש לזכרו של פרופ' יוסי קטן ז"ל

 

 

 


 

שירותי הרווחה במאה ה-21: מגמות ואתגרים אבישי בנישהורדה שירותי הרווחה במאה ה-21: מגמות ואתגרים (pdf</a>)
יישום מדיניות רווחה תחת הניהול הציבורי החדש: נקודת המבט של ארגוני השטח ועובדיהם אוולין ז' ברודקיןהורדה יישום מדיניות רווחה תחת הניהול הציבורי החדש: נקודת המבט של ארגוני השטח ועובדיהם (pdf</a>)
הפרטת המדינה או עיצובה מחדש? המקרה של תוכנית ויסקונסין בישראל אסא מרוןהורדה הפרטת המדינה או עיצובה מחדש? המקרה של תוכנית ויסקונסין בישראל (pdf</a>)
אתגרי הרגולציה בתחום שירותי הרווחה האישיים בישראל ליהיא להט, גל טליתהורדה אתגרי הרגולציה בתחום שירותי הרווחה האישיים בישראל (pdf</a>)
הפוליטיקה של הפרטה חלקית של שירותים חברתיים בישראל: המקרה של מעונות לאנשים עם פיגור שכלי רונן מנדלקרןהורדה הפוליטיקה של הפרטה חלקית של שירותים חברתיים בישראל: המקרה של מעונות לאנשים עם פיגור שכלי (pdf</a>)
לקראת העשור השני ליישומו של חוק שיקום נכי נפש בקהילה: אתגר והזדמנות לשינוי במערכת שירותי בריאות הנפש בישראל אורי אבירםהורדה לקראת העשור השני ליישומו של חוק שיקום נכי נפש בקהילה: אתגר והזדמנות לשינוי במערכת שירותי בריאות הנפש בישראל (pdf</a>)
הבדלים בין עובדים סוציאליים בארגונים שונים (ממשלתיים, מלכ"רים ועסקיים) בתנאי עבודה, קונפליקט רווח-רווחה, השקעה בעובד ושביעות רצון – מחקר גישוש עידית וייס-גל, דפנה בירגר הורדה הבדלים בין עובדים סוציאליים בארגונים שונים (ממשלתיים, מלכרים ועסקיים) בתנאי עבודה, קונפליקט רווח-רווחה, השקעה בעובד ושביעות רצון – מחקר גישוש (pdf</a>)
מה שומר על השומרות? עובדים סוציאליים בעידן של הפרטה אמיר פז-פוקס, ענבל שלוסברגהורדה מה שומר על השומרות? עובדים סוציאליים בעידן של הפרטה (pdf</a>)
רפורמות במינהל שירותי הרווחה: לקחים מתוכניות מרווחה לעבודה בפרספקטיבה משווה אבישי בנישהורדה רפורמות במינהל שירותי הרווחה: לקחים מתוכניות מרווחה לעבודה בפרספקטיבה משווה (pdf</a>)
סקירת ספרים חדשים גיא בן-פורת, דוד חיניץ, רוני סטריאר, סלביה פוגל ביזאוי, זאב רוזנהקהורדה סקירת ספרים חדשים (pdf</a>)
עיון ראשון ליהיא להטהורדה עיון ראשון (pdf</a>)
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים הורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים (pdf</a>)
שלמי תודה לשופטים בשנת 2012 הורדה שלמי תודה לשופטים בשנת 2012 (pdf</a>)
 

Please Wait