גיליון 90 - טבת תשע"ג, דצמבר 2012: שירותי הרווחה במאה ה-21 - מגמות ואתגרים

עורך-אורח: אבישי בניש
מוקדש לזכרו של פרופ' יוסי קטן ז"ל

פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
שירותי הרווחה במאה ה-21: מגמות ואתגריםאבישי בנישהורדה שירותי הרווחה במאה ה-21: מגמות ואתגרים
יישום מדיניות רווחה תחת הניהול הציבורי החדש: נקודת המבט של ארגוני השטח ועובדיהםאוולין ז' ברודקיןהורדה יישום מדיניות רווחה תחת הניהול הציבורי החדש: נקודת המבט של ארגוני השטח ועובדיהם
הפרטת המדינה או עיצובה מחדש? המקרה של תוכנית ויסקונסין בישראלאסא מרוןהורדה הפרטת המדינה או עיצובה מחדש? המקרה של תוכנית ויסקונסין בישראל
אתגרי הרגולציה בתחום שירותי הרווחה האישיים בישראלליהיא להט, גל טליתהורדה אתגרי הרגולציה בתחום שירותי הרווחה האישיים בישראל
הפוליטיקה של הפרטה חלקית של שירותים חברתיים בישראל: המקרה של מעונות לאנשים עם פיגור שכלירונן מנדלקרןהורדה הפוליטיקה של הפרטה חלקית של שירותים חברתיים בישראל: המקרה של מעונות לאנשים עם פיגור שכלי
לקראת העשור השני ליישומו של חוק שיקום נכי נפש בקהילה: אתגר והזדמנות לשינוי במערכת שירותי בריאות הנפש בישראלאורי אבירםהורדה לקראת העשור השני ליישומו של חוק שיקום נכי נפש בקהילה: אתגר והזדמנות לשינוי במערכת שירותי בריאות הנפש בישראל
הבדלים בין עובדים סוציאליים בארגונים שונים (ממשלתיים, מלכ"רים ועסקיים) בתנאי עבודה, קונפליקט רווח-רווחה, השקעה בעובד ושביעות רצון – מחקר גישושעידית וייס-גל, דפנה בירגר הורדה הבדלים בין עובדים סוציאליים בארגונים שונים (ממשלתיים, מלכרים ועסקיים) בתנאי עבודה, קונפליקט רווח-רווחה, השקעה בעובד ושביעות רצון – מחקר גישוש
מה שומר על השומרות? עובדים סוציאליים בעידן של הפרטהאמיר פז-פוקס, ענבל שלוסברגהורדה מה שומר על השומרות? עובדים סוציאליים בעידן של הפרטה
רפורמות במינהל שירותי הרווחה: לקחים מתוכניות מרווחה לעבודה בפרספקטיבה משווהאבישי בנישהורדה רפורמות במינהל שירותי הרווחה: לקחים מתוכניות מרווחה לעבודה בפרספקטיבה משווה
סקירת ספרים חדשיםגיא בן-פורת, דוד חיניץ, רוני סטריאר, סלביה פוגל ביזאוי, זאב רוזנהקהורדה סקירת ספרים חדשים
עיון ראשוןליהיא להטהורדה עיון ראשון
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמיםהורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים
שלמי תודה לשופטים בשנת 2012הורדה שלמי תודה לשופטים בשנת 2012