דין וחשבון אקטוארי

פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.12.201606/2020הורדה דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.12.2016הורדה חלופה נגישה דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.12.2016
דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.12.201301/2017הורדה דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.12.2013
דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.12.201007/2013הורדה דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.12.2010
דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.12.199502/1998הורדה דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.12.1995
דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.12.199201/1995הורדה דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.12.1992
דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.12.198911/1991הורדה דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.12.1989
דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.3.198503/1986הורדה דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.3.1985
דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.3.1981, חלק שני - ענף ביטוח זקנה ושאירים07/1982הורדה דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.3.1981, חלק שני - ענף ביטוח זקנה ושאירים
דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.3.1981, חלק ראשון - ענף ביטוח נכות10/1981הורדה דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.3.1981, חלק ראשון - ענף ביטוח נכות
דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.3.197709/1978הורדה דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.3.1977
דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.3.196903/1974הורדה דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.3.1969
דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.3.196603/1970הורדה דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.3.1966
דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.3.196305/1965הורדה דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.3.1963
דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.3.196008/1962הורדה דין וחשבון אקטוארי מלא ליום 31.3.1960
דין וחשבון אקטוארי מלא לתקופה 1.4.1954-31.3.195705/1959הורדה דין וחשבון אקטוארי מלא לתקופה 1.4.1954-31.3.1957