שנים קודמות


 

סקר מס’  184 -

"מקבלי גמלאות לפי יישוב, 2000 – 2001", מרים שמלצר ואירה קורן, 2002.

סקר מס’  167 -

"מקבלי גמלאות לפי יישוב, 1998 – 1999", מרים שמלצר ואירה קורן, 2000.

סקר מס’  158 -

"מבוטחים ומקבלי גמלאות לפי יישוב, 1996 1997", מרים שמלצר ואירה קורן, 1998.

סקר מס’  148 -

"מבוטחים ומקבלי גמלאות לפי יישוב, 1995", מרים שמלצר, 1998.

סקר מס’  129 -

"מבוטחים ומקבלי גמלאות לפי יישוב, 1994", מרים שמלצר וגדעון אלמוג, 1995.

סקר מס’  120 -

"מבוטחים ומקבלי גמלאות לפי יישוב, 1992 1993", מרים שמלצר וגדעון אלמוג, 1994.

סקר מס’  109 -

"מבוטחים, מקבלי גמלאות והכנסות לפי יישוב 1990 1991", מרים שמלצר, גדעון אלמוג וראובן שטיינר, 1993.

סקר מס’ 83  -

"מבוטחים ומקבלי גמלאות לפי יישוב 1990", מרים שמלצר וגדעון אלמוג, 1991.

 פרסומים נוספים על מקבלי גמלאות לפי סוג גמלה אפשר למצוא בסקרים תקופתיים