קבלת קצבאות


קצבת ילדים

עובדי אית"ן ימשיכו להיות זכאים לקצבאות הילדים, עד שימלאו לילדים 18 שנים. אם תשלום קצבת הילדים הופסק, עליכם לפנות בכתב למשרד החוץ, באמצעות קצין המנהלה בלבד, אל אגף הון אנושי - רע"ן מרחבי במשאבי אנוש חו"ל.
אם נולד לכם ילד בחו"ל, חלה עליכם החובה, כמו על כל אזרח ישראלי, לרשום אותו במרשם האוכלוסין בתוך 30 יום מיום לידתו. הרישום מתבצע בשגרירויות ובקונסוליות בחו"ל. רישום הילד הכרחי לקבלת קצבת ילדים עבורו.
כדי לקבל קצבת ילדים עבור הילד שנולד בחו"ל, עליכם למלא תביעה אישית לקצבת ילדים, ולצרף אישור מעסיק על תקופת השליחות. במקביל, יש למלא פרטי חשבון בנק של האם או חשבון משותף. ניתן לעדכן פרטי חשבון בנק באתר.
את טופס התביעה ניתן להעביר באמצעות המעסיק לביטוח הלאומי.

לתשומת לבכם, גם אם עדכנתם את פרטי חשבון הבנק באינטרנט, אתם חייבים להגיש תביעה לקצבת ילדים.

תכנית חיסכון לכל ילד

הביטוח הלאומי פתח תכנית חיסכון אישית לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. בתכנית מופקדים 51 ש"ח (החל ב- 01.01.2019) מדי חודש לכל ילד בקופת גמל או בבנק, זאת בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו.
ההורים יכולים להוסיף לחיסכון של כל ילד 51 ש"ח (החל ב- 01.01.2019) מקצבת הילדים, כך שסכום החיסכון החודשי יוכפל ל-  102 ש"ח (החל ב- 01.01.2019).

בחירת תכנית חיסכון לילד שנולד

ההורים יכולים לבחור תכנית חיסכון לילד בתוך 6 חודשים מיום לידתו, וכן להכפיל את סכום החיסכון. אם לא תבחרו, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל או בבנק שנבחרו לילד שלפניו. אם מדובר בילד ראשון - כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל מתוך רשימת הקופות.
הרישום לתכנית החיסכון הוא באחריות ההורה בלבד, ואינה באחריות המעסיק.
לבחירת תכנית חיסכון ולהכפלת סכום החיסכון לחצו כאן

קצבאות עקב היריון ולידה

עובדת אית"ן בהריון או לאחר לידה, תהיה זכאית לתשלומים הבאים, בהתאם לעמידתה בתנאי הזכאות של הביטוח הלאומי:
לתשומת לבך, התביעה והאישורים יועברו באמצעות המעסיק לביטוח הלאומי.

דמי אבטלה

עובדי אית"ן ובני/בנות זוגם, שיסיימו את העסקתם במשרד החוץ, יהיו זכאים לדמי אבטלה, בהתאם לעמידתם בתנאי הזכאות
לקבלת דמי אבטלה.  
באפשרותכם לבדוק זכאות לדמי אבטלה ולחשב את סכום דמי אבטלה במחשבונים באתר.

לקבלת דמי אבטלה יש להגיש תביעה לדמי אבטלה, בצירוף אישור העסקה שינופק ע"י משרד החוץ באמצעוץ אגף הון אנושי - רע"ן משאבי אנוש חו"ל, וטופס 161 שינופק ע"י משרד החוץ באצמעות אגף כספים - רע"ן שכר אית"ן.  
את התביעה ניתן למלא באופן מקוון באתר 

דמי פגיעה

אם נפגעתם בתאונת עבודה (לרבות תאונה בדרך אל העבודה וממנה), תהיו זכאים לדמי פגיעה מעבודה, בהתאם לעמידתכם
בתנאי הזכאות לקבלת דמי פגיעה.
לקבלת דמי פגיעה יש למלא תביעה לדמי פגיעה .
את הטפסים יש להעביר לטיפול משרד החוץ באמצעות אתי טובול, רע"ן פרט והסכמי שכר במשאבי אנוש פנים,
במייל: Eti.tubul@mfa.gov.il
את התביעה ניתן למלא באופן מקוון באתר