קצבת הבטחת הכנסה


אישה שנפגעה מאלימות במשפחה עשויה להיות זכאית לקצבת הבטחת הכנסה.

קצבת הבטחת הכנסה היא קצבה משפחתית, אולם במקרה של אלימות במשפחה, ניתן לבחון את זכאותך לקצבה בנפרד מבן הזוג, אם את עונה על אחד מהמצבים האלה:
  • חווית אלימות פיזית - זכאותך לקצבה תיבדק אם את ובן זוגך לא גרים ביחד, או שאתם גרים ביחד ובן זוגך אינו זכאי לקצבת הבטחת הכנסה, ואינך מקבלת דמי מזונות, ובן הזוג אינו מכלכל אותך באופן מלא.
  • את שוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות - למידע מפורט על הזכאות לקצבה לשוהה במקלט לחצי כאן
  • חווית אלימות כלכלית - במקרה של אלימות כלכלית תוכלי לקבל את הקצבה,בתנאים מסוימים, ישירות לחשבון הבנק שלך.
מידע מפורט על התנאים לקבלת הקצבה, הגשת תביעה וסכומי הקצבה, תוכלי למצוא באתר הבטחת הכנסה.
לרשותך גם מחשבון לחישוב סכום הקצבה שתקבלי אם תעבדי.