זכויות ילדים במקרה של אלימות במשפחה


​תגמול לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה

ביטוח לאומי משלם תגמולים מיוחדים לילד שהורהו נרצח, עקב מעשה אלימות של בן/בת הזוג.

תנאי הזכאות לתגמול:

  • ההורה שנרצח היה תושב/ת ישראל (או שמרכז חייו בישראל).
  • חיי ההורה קופחו בידי בן/בת זוגו (גם אם אינם נשואים).
  • פרקליטות המדינה אישרה שמדובר ברצח עקב אלימות במשפחה.
מידע מפורט על סכום התגמול ואופן הגשת בקשה לתגמול תוכלו למצוא באתר תגמול לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה.

קצבת שאירים

ילדיה של אישה שנרצחה זכאים לקצבת שאירים חודשית, בנוסף לתגמול לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה.
יתומים משני הורים זכאים לשתי קצבאות שאירים, אחת מכוח האם ואחת מכוח האב.

בנוסף לקצבת השאירים, ישולמו עבור הילדים המענקים האלה:

דמי מחיה

יתום שלומד בתיכון, זכאי לדמי מחיה (מלגת לימודים חודשית התלויה במבחן הכנסות) לכל תקופת הלימודים, החל מכתה ט' למשך 4 שנים. 
בכל שנת לימודים יש להגיש תביעה לדמי מחיה, בצירוף אישור מבית הספר על לימודי הילד ואישורי הכנסות. 

מענק בר/בת מצווה 

יתום או יתומה שמגיעים לגיל מצוות זכאים למענק בר/ בת מצווה חד פעמי בסך 5,943 ש"ח (החל ב- 01.01.2020). המענק משולם באופן אוטומטי.

מענק לימודים 

ילדים בגילאים 6 -18 יתומים משני הורים או ילד שהתייתם מהורה אחד וההורה השני בכלא, זכאים למענק לימודים.
המענק משולם פעם בשנה בחודש אוגוסט. 
סכום המענק - 1,021 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) לכל ילד.
למידע נוסף על מענק לימודים לחצו כאן

מענק פטירה

אם להורה שנפטר שולמה קצבה לפני פטירתו, הילד זכאי למענק פטירה. יש להגיש תביעה למענק.

למי משולמת הקצבה עבור הילדים?

כיוון שמדובר במקרי אלימות של בן הזוג, ברוב המקרים ההורה הפוגע נמצא במאסר או שם קץ לחייו.
כל הקצבאות שפורטו כאן וקצבת הילדים משולמות לאפוטרופוס על הרכוש של הילד או למי שנושא בפועל בהוצאות הילד.
בנוגע לקצבת שאירים, אם הילד נמצא במסגרת חוץ ביתית  ומשרד הרווחה נושא בהוצאותיו - הקצבה משולמת למשרד הרווחה שחוסך לילד את כספי הקצבה עד גיל 18.