זכויות עקב פגיעה גופנית כתוצאה מאלימות מצד בן/בת הזוג


נשים שנפגעו גופנית כתוצאה מאלימות במשפחה, עשויות להיות זכאיות לקצבאות האלה מהביטוח הלאומי:

דמי תאונה 

דמי תאונה משולמים למי שנפגעו בתאונה בבית, בחופשה ובשעות הפנאי, אם כתוצאה מהפגיעה איבדו את כושר התפקוד.
הקצבה משולמת לכל היותר למשך 90 ימים.

אישה שנפגעה מאלימות במשפחה עשויה להיות זכאית לדמי תאונה, אם היא עונה על תנאי הזכאות האלה:
  • היא תושבת ישראל מעל גיל 18 שנים וטרם הגיעה לגיל פרישה.
  • נגרמה לה חבלה כתוצאה מהפגיעה.
  • היא הגישה תביעה לדמי תאונה, בתוך 90 יום מהפגיעה.
  • אין לה ביטוח תאונות אישיות פרטי.
  • התאונה איננה תאונת עבודה או תאונת דרכים.
מידע מפורט על התנאים לקצבה ועל הגשת התביעה תוכלי למצוא באתר דמי תאונה.

נכות כללית 

קצבת נכות כללית משולמת למי שאיבדה את יכולתה להשתכר או לעקרת בית שאיבדה את יכולתה לתפקד במשק ביתה, כתוצאה מנכות פיזית או נפשית. 

אישה שנפגעה מאלימות במשפחה עשויה להיות זכאית לקצבת נכות כללית, אם היא עונה על התנאים הבאים במשך 90 ימים רצופים לפחות:
  • תושבות וגיל: היא תושבת ישראל מעל גיל 18 שנים וטרם הגיעה לגיל פרישה.
  • הכנסות מעבודה: הכנסותיה ברוטו נמוכות מ-60% מהשכר הממוצע 6,331 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) 
  • נכות רפואית: נקבעה לה נכות רפואית בשיעור 60% לפחות, או 40% לפחות אם יש לה כמה ליקויים רפואיים, ועל ליקוי מסוים נקבעה לה נכות בשיעור 25%
  • דרגת אי כושר: היא איבדה את כושרה להשתכר או לתפקד במשק בית (אם היא עקרת בית) ביותר מ- 50%, ונקבעה לה דרגת אי כושר.
מידע מפורט על התנאים לקצבה ועל הגשת התביעה תוכלי למצוא באתר נכות כללית.

שירותים מיוחדים לנכים קשים 

קצבת שירותים מיוחדים משולמת לצורך טיפול אישי בנכה בעזרה בביצוע פעולות יומיום והשגחה.

אישה שנגרמה לה נכות כתוצאה מאלימות במשפחה, והיא זקוקה לסיוע בביצוע פעולות היומיום (לבישה, אכילה רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות) למשך 90 יום לפחות, או שהיא זקוקה להשגחה- עשויה להיות זכאית לקצבה.

מידע מפורט על התנאים לקצבה ועל הגשת התביעה תוכלי למצוא באתר שירותים מיוחדים.

שיקום 

אישה שנפגעה מאלימות במשפחה ונקבעה לה נכות רפואית בשיעור 20% לפחות בנכות כללית, או בשיעור 10% לפחות בנפגעי עבודה-  עשויה להיות זכאית לשיקום מקצועי שיסייע לה להשתלב בעבודה.
השיקום המקצועי כולל: אבחון תעסוקתי, לימודים אקדמיים או מקצועיים, מימון אביזרי לימוד, תמיכה במהלך הלימודים וסיוע בהשמה בעבודה.

מידע מפורט על התנאים לשיקום מקצועי ועל הגשת בקשה תוכלי למצוא באתר שיקום מקצועי