סכום הקצבה


סכום הקצבה לשירותים מיוחדים נקבע בהתאם למידה שבה אתה זקוק לעזרה בביצוע פעולות היום-יום.

ישנן שלוש רמות זכאות לקצבה:

  1. קצבה בשיעור 50% - משולמת למי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום-יום ברוב שעות היממה, או מי שזקוק להשגחה מתמדת. סכום הקצבה - 1,427 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).
  2. קצבה בשיעור 112% - משולמת למי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום-יום ברוב שעות היממה.
    סכום הקצבה - 3,334 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).
  3. קצבה בשיעור 188% - משולמת למי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום-יום בכל שעות היממה.
    סכום הקצבה - 5,341 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

תוספת לנכה מונשם

לנכה מונשם משולמת תוספת לקצבה בסך 1,850 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).
לתנאי הזכאות לתוספת ופרטים נוספים לחץ כאן.