שירותים מיוחדים לנכים


רופא בוחן את המסמכים הרפואיים, ומחליט, בין היתר, אם אפשר לבצע אבחון ללא נוכחות הנכה.  

בדיקת הנכה בוועדה הרפואית:

בוועדה הרפואית בודק הרופא באיזו מידה זקוק הנכה לעזרת אדם אחר בביצוע 5 פעולות יום-יומיות (לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה והליכה בבית), וכן בביצוע 6 פעולות של ניהול משק בית (הכנת מזון, הפעלת מכשירים, אחזקת בית, טיפול תרופתי, קניות מחוץ לבית, סידורים מוסדיים וכספיים). נוסף על כך בודק הרופא, אם קיים צורך בהשגחה על התובע, כדי למנוע סכנת חיים ממנו ומאחרים.

בסיום הבדיקה ועם צאתכם מהוועדה הרפואית, יסכם הרופא את הממצאים, ויקבע את רמת העזרה מאדם אחר שהנכה זקוק לה. על פי רמת העזרה שנקבעה לנכה בוועד, יקבע פקיד התביעות של הביטוח הלאומי את שיעורי קצבת השירותים המיוחדים לנכה. 

 

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לפני הוועדה הרפואית לערערים