ועדה לקבלת פטור ממס הכנסה


הביטוח הלאומי עורך ועדות רפואיות עבור מי שמבקש לקבל פטור ממס הכנסה.
בפניות בנושא הפטור ממס הכנסה יש לפנות לרשות המיסים, ובפניות בנושא הוועדה הרפואית יש לפנות לביטוח הלאומי.
הפטור ניתן לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה.

מי זכאי לפטור?

פטור ממס הכנסה ניתן למי שנקבעו לו לפחות 90% נכות משוקללת לצמיתות או לתקופה זמנית של מינימום 185 ימים.
מי שנקבעו לו 75% נכות ומעלה, יהיה זכאי להקלות מס בקופות גמל בלבד.
אם יש לך יותר מליקוי אחד, חישוב אחוזי הנכות נעשה בשקלול – למחשבון לחישוב אחוזי נכות משוקללים לחץ כאן.

איך מגישים בקשה?

כדי שנבדוק את זכאותך לפטור, עליך להגיש למס הכנסה את המסמכים האלה:
  • טופס בקשה לקביעת אחוזי נכות (טופס 169 של מס הכנסה)
  • שובר תשלום בסך 679  - ניתן לשלם באתר או לקבל שובר במשרדי השומה או בסניף הביטוח הלאומי.
  • מסמכים רפואיים על כל ליקוי שעבורו אתה מבקש לקבוע אחוזי נכות. תוכל להיעזר בכלי  לקבלת רשימה מפורטת של המסמכים הרפואיים  שמומלץ לצרף לפי האבחנה הרפואית.
  • מסמכים או אישורים על אחוזי נכות שנקבעו לך על ידי ועדות אחרות של הביטוח הלאומי ושל משרדים אחרים (משרד הביטחון, משרד הבריאות וכדומה).
שים לב, את המסמכים יש להגיש לפקיד השומה במס הכנסה באזור מגוריך.
פקיד השומה יעביר לביטוח הלאומי את כל המסמכים. לאחר שנקבל אותם מרשות המיסים, אתה תוזמן לוועדה רפואית.

בדיקה בוועדה רפואית לעניין מס הכנסה

לפני שתוזמן לחדר הוועדה, רופא מומחה ומזכיר הוועדה יבחנו את המקרה.
עם כניסתך לוועדה תוצג בפני חברי הוועדה, ותתבקש להציג תעודה מזהה עם תמונה.
תציג את תלונתך בפני הרופא, ותחתום על אישור המציג את תלונתך ואת הסכמתך להיבדק.
הרופא ישאל אותך שאלות, ובמידת הצורך יבדוק אותך בדיקה גופנית מתאימה.
עם סיום הבדיקה ולאחר צאתך מהחדר, יסכם הרופא את הממצאים, ויקבע את החלטתו.
עם קבלת ההחלטה, היא תועבר עם כל המסמכים למס הכנסה. פקיד השומה במס הכנסה ישלח לך מכתב עם הודעה על ההחלטה .

ערעור על ההחלטה

באפשרותך לערער על החלטת הוועדה לוועדה רפואית לעררים, בתוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה.
את הערעור יש להגיש לפקיד השומה במס הכנסה, והוא צריך לכלול בקשת ערעור בכתב ושובר תשלום בסך 979 ₪ (ניתן לשלם באתר או לקבל שובר במשרדי השומה או בסניף הביטוח הלאומי).
חשוב לדעת, גם אתה וגם מס הכנסה רשאים לערער על החלטת הוועדה הרפואית.