כיצד פועל השירות


השירות הוא מקצועי ומנוהל על ידי צוותי עובדים סוציאליים, בכל מחלקה בסניפי הביטוח הלאומי.

הצוות המקצועי מגייס מתנדבים לשירות, ומכשיר אותם באמצעות קורסים ארציים, המתקיימים באוניברסיטאות השונות. כמו כן הצוות המקצועי מדריך את המתנדבים בקבוצות הדרכה בסניפים, מקיים מעקב ישיר אחר עבודתם ומלווה אותם בעבודתם.


המתנדבים:

הם גמלאים בני 55 ומעלה, המסוגלים ומוכנים לתרום מזמנם באופן קבוע למען קשישים אחרים בקהילה.

השירות ניתן באמצעות המתנדבים, והם חתומים באופן אישי על שמירת סודיות.


השירות מיועד לכלל אוכלוסיית הקשישים בארץ ופועל באופן בסיסי בשני אופנים:

פנייה ישירה

פנייה ישירה של הקשיש או בני משפחתו אל השירות או פנייה עקיפה, גם באמצעות עובדים סוציאליים לצורך קבלת מידע, עזרה, תמיכה והכוונה בתחומים הקשורים לביטוח הלאומי או לשירותים השונים שבקהילה.

פנייה יזומה

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו, יוזם פנייה אל קשישים (על פי נתונים הנמצאים בביטוח הלאומי, של גיל מתקדם, מצב משפחתי ומצב תפקודי), לצורך איתור מצבי סיכון והזנחה בקרב קשישים והגשת סיוע ותמיכה בהתאם למצב הקשיש.

קורסי הכשרה למתנדבים חדשים:

בכל שנה החל מחודש אוקטובר או נובמבר (כחודש לאחר סיום תקופת החגים) מתחילים בהדרגה 7 קורסים להכשרת המתנדבים החדשים. מטרת הקורסים להכשיר את המתנדבים החדשים, שגויסו בשנה האחרונה, לעבודה עם קשישים ולהיכרות עם תחומי ידע הקשורים לעבודתם בשירות. קורסי הכשרה למתנדבים חדשים .