קורסי הכשרה למתנדבים חדשים


הקורסים מתקיימים באוניברסיטאות בר אילן, תל אביב, בן גוריון, חיפה, ירושלים, ובמכללות עמק הירדן והמרכז ללימודי הפיתוח ברחובות (מכון ויץ).
משך הקורס כ-16 מפגשים, והם כוללים סיור מקצועי בבתי אבות ובגופים הנותנים שירותים לקשישים בקהילה. הקורסים מתפרסמים בעיתונים הארציים ובמקומונים.

בקורסים נלמדים נושאים שונים כגון :

  • השירותים (קצבאות) הניתנים על ידי הביטוח הלאומי.
  • תחומי ידע שונים בזקנה.
  • תחומי ידע מעשיים הקשורים לעבודה הישירה עם הקשישים.

זמני פתיחת הקורסים:

מקום הקורס חודש פתיחה
אוניברסיטת תל אביב נובמבר
אוניברסיטת בר אילן דצמבר
אוניברסיטת ירושלים ינואר
אוניברסיטת חיפה פברואר
אוניברסיטת בן גוריון נובמבר
מכללת עמק הירדןדצמבר
מכון ויץ - רחובותדצמבר

העלות למשתתף היא סמלית, כ-70 ש"ח.