אבטלה/מענק לחייל משוחרר בעבודה נדרשת

 ItemsList

05.07.2022 : חוזר התחשבנות אוטומטית עם נכה נזקק ואבטלה
01.01.2022 : חוזר שינוי גיל הפרישה לנשים והשינוי בדמי האבטלה סופי
29.11.2021 : חוזר חברה משפחתית עדכון -1486
30.06.2021 : חוזר תיקוני חקיקה יולי 21 30.06.2021 סופי להפצה 20.07.2021
10.05.2021 : חוזר - דמי אבטלה לשוהים בחול בתקופת הקורונה
02.08.2020 : פרסום באתר האינטרנט - -חוזר עדכון תיקוני חקיקה 02.08.2020 (003)
01.05.2019 : נוהל העברת מידע - חשד ריבוי נישואין
25.12.2017 : תיקון מס 198 - חישוב תקופת אכשרה
07.08.2017 : שינוי אופן ניכוי ימי אמתנה
30.07.2017 : חופשה ללא תשלום מוצדקת לאחר לידה
25.07.2016 : מובטל שעבד במספר מקומות עבודה
10.05.2016 : חוזר חוק שירות לאומי -אזרחי
06.01.2016 : חוזר משותף - השפעת מעמד ידועים בציבור על זכויות וחובות בביטוח לאומי
30.12.2015 : חוזר אבטלה בסיס לחישוב דמי אבטלה
02.07.2015 : הטבות שכר בתקופת חופשת לידה וחופשה ללא תשלום
21.01.2015 : חוזר הכשרה מקצועית במקצועות התיירות
19.11.2014 : 1315נשים לאחר לידה
03.09.2014 : הארכת תקופת תשלום דמי אבטלה למובטלים תושבי הדרום
18.06.2014 : הכרה בעבודה במסגרות טיפוליות של אלוט כעבודה נדרשת
05.06.2014 : ניכוי מס הכנסה ממענק עבודה נדרשת
05.06.2014 : זכאות למענק של חברי קיבוצים שהשתחררו משירות סדיר לפני 1.4.1995
05.06.2014 : חברי קיבוץ שעבדו במפעל בו הקיבוץ שותף
02.06.2014 : בירור נסיבות להפסקת עבודה
02.06.2014 : זכאות לדמי אבטלה וניכוי הכנסות מדמי אבטלה בתביעות של חברי קיבוץ שעבדו מחוץ למשק
02.06.2014 : חוק להבראת המשק
02.06.2014 : מענק עבודה נדרשת - אבטחת מוסדות חינוך
02.06.2014 : מענק עבודה במשתלות
02.06.2014 : דמי אבטלה לחברי קיבוץ בהפרטה
02.06.2014 : אבטחה תחבורה ציבורית
02.06.2014 : דמי אבטלה לראשי מועצות דתיות
02.06.2014 : מענק לחייל שינוי הוראות
02.06.2014 : יום הבחירות
01.06.2014 : חוק ההסדרים 2004
01.06.2014 : מובטל שבתאריך הקובע טרם מלאו לו 20
26.05.2014 : חוזר מענק בשכר נמוך 1433
02.04.2014 : חוזר אבטלה 1437 - תיקון 141 לחוק
23.06.2013 : פסד המוסד לביטוח לאומי נגד פרגר- דמי אבטלה לחבר קיבוץ.asp
04.09.2011 : חוזר 1436 חיילי ישיבות ההסדר
10.04.2011 : קביעת תקופת האבטלה של עובד שהוצא לחלת
03.03.2011 : שיהוי במענקים - חוזר אבטלה
31.05.2009 : הקלה בתנאי הזכאות לדמי אבטלה
27.01.2008 : שינויים בשיעורי דמי האבטלה ובמענק עבודה נדרשת ינואר 2008
30.07.2007 : שינויים בתנאי הזכאות לדמי אבטלה לחיילים משוחררים
30.04.2007 : שינוי באופן מניין הימים לתקופת אכשרה לעובדים יומיים
19.02.2007 : שינויים בזכאות לדמי אבטלה- חוק ההסדרים 2007
28.05.2006 : בעלי שליטה בחברת מעטים שהם בני זוג